Конференція відбулась 27 березня 2015 року в Кіровоградському державному педагогічному університеті
імені Володимира Винниченка.

Ця конференція є продовженням традиційної щорічної конференції “Фізика. Нові технології навчання”, розширюючи напрямки для обговорення й пропонуючи долучитися до її роботи студентів та молодих науковців напрямку підготовки «Технологічна освіта».

 

Працювали такі секції:

Секція 1. Фізика: стан, досягнення і перспективи. >>

Секція 2. Історія фізики та техніки. >>

Секція 3. Дидактика: питання методики навчання фізики та астрономії в середній та вищій школі. >>

Секція 4. Експеримент та засоби ІКТ у навчанні фізики та астрономії. >>

Секція 5. Теорія та методика технологічної освіти. >>

 

Збірник матеріалів у форматі pdf

 

 

Форма проведення конференції – дистанційна

Мови конференції – українська, російська, англійська.

 

Оргкомітет конференції:

Ріжняк Р.Я. – професор, кандидат педагогічних наук, декан фізико-математичного факультету Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, співголова оргкомітету.

Величко С.П. – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри фізики та методики її викладання Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, співголова оргкомітету.

Сальник І.В. – кандидат педагогічних наук, доцент, докторант кафедри фізики та методики її викладання Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, співголова оргкомітету.

Члени оргкомітету:

Сірик Е.П. – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри фізики та методики її викладання Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, відповідальний секретар конференції.

Вовкотруб В.П. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри фізики та методики її викладання Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Волчанський О.В. – кандидат фізико-математичних наук, доцент, кафедри фізики та методики її викладання Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Манойленко Н.В. – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії та методики технологічної освіти, охорони праці та безпеки життєдіяльності Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Рябець С.І. – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та методики технологічної освіти, охорони праці та безпеки життєдіяльності Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Садовий М.І. – доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи, завідувач кафедри теорії та методики технологічної освіти, охорони праці та безпеки життєдіяльності Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Царенко О.М. – кандидат технічних наук, професор, професор кафедри фізики та методики її викладання Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

 

Редакційна колегія збірника наукових праць:

Величко С.П. – доктор педагогічних наук, професор

Вовкотруб В.П. – доктор педагогічних наук, професор

Головко М.В. – кандидат педагогічних наук, доцент, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи Інституту педагогіки НАПН України

Соколюк О.М. – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу лабораторних комплексів засобів навчання Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

Сальник І.В. – кандидат педагогічних наук, доцент – відповідальний редактор

Сірик Е.П. – кандидат педагогічних наук, доцент – відповідальний секретар

Царенко О.М. – кандидат технічних наук, професор

 

Додати коментар