Посилання для членів експертної комісії Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

1440 tvlp 1

Освітньо-професійні програми

ОПП в 2017 році

Оновлена ОПП в 2018 році

Оновлена ОПП в 2019 роціОбговорення ОПП 2019

Проєкт ОПП 2020 року, Обговорення ОПП 2020

Оновлена ОПП в 2020 році

Проєкт ОПП 2021 року

Гарант освітньої програмиАбрамова Оксана Віталіївна

Тип програми: освітньо-професійна

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)

Шифр галузі: 01

Галузь знань: Освіта/Педагогіка

Код спеціальності: 015

Найменування спеціальності: Професійна освіта (за предметними спеціальностями)

Шифр предметної спеціальності: 015

Предметна спеціальність: Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

Ступінь вищої освіти: Бакалавр

Назва кваліфікації: Бакалавр з професійної освіти за спеціалізацією технологія виробів легкої промисловості. Педагог професійного навчання, технолог

Обсяг освітньої програми: 240 кредитів ЄКТС

Нормативний термін навчання: 3 роки 10 місяців

Наявність акредитації: Акредитація первинна

Цикл/рівень: НРК України – 7 рівень, FQ-EHEA – перший цикл, QF-LLL – 6 рівень

Передумови: Наявність повної загальної середньої освіти

Мова(и) викладання: українська

Перелік навчальних дисциплін освітньої програми 

Матеріально-технічне забезпечення реалізації освітньої програми

Форма здобуття освіти: денна

Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти:

  • за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення);
  • за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах контракту)

Умови вступу на освітню програму

Рецензії та відгуки стейкхолдерів на освітню програму 2017-2021 рр.:

Рецензія 1Рецензія 2Рецензія 3Рецензія 4;
Відгук 1
; Відгук 2Відгук 3Відгук 4Відгук 5; Відгук 6