З метою підготовки творчого, конкурентоспроможного, сучасного фахівця, першочерговим завданням навчального закладу є інтеграція освіти з виробництвом. Наука продукує нові знання, освіта готує фахівців з відповідними компетентностями, реалізація яких здійснюється лише у процесі виробництва. Саме тому виробнича практика є невід’ємною складової освітньо-професійної програми будь-якої спеціальності.

Практична підготовка студентів забезпечується наскрізними і робочими програмами практик, регламентується Положенням про організацію практичної підготовки в Центральноукраїнському державному університеті імені Володимира Винниченка та здійснюється на відповідних базах практик. Слід відмітити, що бази практик є потенційними робочими місцями для студентів в майбутньому.

1. Спеціальність 014 Середня освіта (Інформатика)

2. Спеціальність 122 Комп’ютерні науки