Кафедра інформатики, а з серпня 2022 року кафедра «Інформатики та інформаційних технологій», як окремий підрозділ університету почала функціонувати з 1 січня 1992 року.

Її поява не була випадковою і стала наслідком зростаючого інтересу до інформатики як галузі, пов’язаної із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, та впровадженням інформатики як навчальної дисципліни в шкільну освіту. Про становлення інформатики у Кіровоградському державному педагогічному інституті у 60-ті – 80-ті роки детальніше тут: Становлення інформатики.

 21 11

З 1 січня 1992 року до серпня 2021 року кафедра інформатики працювала як окремий підрозділ університету у тісній співпраці з пізніше створеною кафедрою прикладної математики, яка згодом отримала назву «Прикладної математики, статистики та економіки». З історією становлення та розвитку двох кафедр можна ознайомитися на сторінках Історія кафедри інформатики та Історія кафедри прикладної математики, статистики та економіки.

Ця співпраця привела до того, що у серпні 2021 року дві кафедри були об’єднані у кафедру математики, статистики та інформаційних технологій, яку очолила доктор фізико-математичних наук, професор Ольга Валентинівна Авраменко.

 2021 2022

На кафедрі працювали професори, доктори фізико-математичних наук О.В. Авраменко, А.М. Плічко та Ю.І.Волков, доктор технічних наук І.В.Казачков, доктор історичних наук Н.О. Пасічник, доценти, кандидати технічних наук О.Ф. Баранюк, О.В. Присяжнюк, В.В. Нарадовий, кандидати фізико-математичних наук С.Д. Паращук, В.О. Болілий, Ю.В. Гуртовий, З.П. Халецька, А.В. Пузікова, К.С. Акбаш, О.П. Макарчук, кандидати економічних наук Я.О. Довгенко та О.В.Буткевич, кандидати педагогічних наук І.В. Лупан, О.В. Рєзіна, Л.І. Яременко, С.О. Шлянчак, доктор філософії, доцент М.В.Луньова, старші викладачі В.В. Котяк і В.В. Матяш, викладач Н.А. Дроговоз та лаборанти кафедри Н.Г. Шевченко, Т.В. Чернишова, А.П. Бондар, О.Ю. Семенова, Т.В. Шлапак.

 2023

Протягом року одна з найбільших за кількістю співробітників кафедра продовжила виконання своєї місії з підготовки фахівців за спеціальностями «Комп’ютерні науки», «Статистика», «Освітні вимірювання», «Середня освіта (Інформатика)». За цей рік отримано ліцензію на освітню програму підвищення кваліфікації педагогічних працівників за спеціальністю 014.09 Інформатика «Професійний розвиток вчителя інформатики», пройшла акредитацію освітня програма «Середня освіта (Інформатика та Математика)» для першого (бакалаврського) рівня. Велася робота по підготовці до акредитації бакалаврських та магістерських освітніх програм за спеціальностями «Комп’ютерні науки», «Статистика», «Освітні вимірювання».  Співробітники кафедри розробляли та удосконалювали навчальні плани, опановували і вводили в навчальний процес нові курси, писали навчальні посібники, проводили навчальні практики, брали участь у наукових проектах та конференціях, семінарах,  круглих столах тощо.

Новим поштовхом для розвитку кафедри стало її відновлення як кафедри інформатики та інформаційних технологій  у серпні 2022 році в результаті реорганізації структури факультетів та кафедр університету.  Оновлену кафедру очолила кандидатка педагогічних наук, доцентка Шлянчак Світлана Олександрівна. Навчальний процес на кафедрі забезпечують 4 доктори та 12 кандидатів наук. Зусиллями наукового колективу кафедри за цей рік відкрито нові освітні програми «Інформаційні системи та технології. Штучний інтелект» і «Середня освіта (Інформатика та робототехніка)». На базі кафедри створено та відкрито сучасну лабораторію у форматі  OpenSpace  «Програмування мікроконтролерів та робототехніки», де регулярно викладачами кафедри проводяться екскурсії і майстер-класи для школярів міста та області . Особливий акцент робиться на взаємодії із працедавцями, співпраці з українськими та міжнародними ІТ-компаніями, громадськими організаціями. Науковці кафедри працюють над створенням мережі площадок для апробації моделі соціального партнерства, участі у соціально-значимих заходах, проектах, їх ініціації.

У викладачів кафедри багато ідей та задумок, отже історія кафедри продовжується!