6-7 жовтня 2021 року на базі кафедри фізики Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка відбулася Міжнародна наукова інтернет-конференція «Концепція формування природничо-наукової компетентності та світогляду майбутнього фахівця в умовах STEM-освіти».

Учасники обговорили актуальні питання розвитку освіти:

  1. Дослідження інноваційних процедур управління процесами формування природничо-наукових компетентностей та світогляду майбутнього фахівця.
  2. Шляхи реалізації STEM-освіти в умовах нової української школи.
  3. Концепція розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти): аспекти стандартизації навчального середовища і змісту навчання.
  4. Технології навчання природничо-математичних дисциплін у закладах освіти.

Конференція об’єднала наукову спільноту з усієї України та закордону. Учасники обговорювали проблеми реалізації засад STEM в умовах сучасного освітнього середовища. Науковці факультету математики, природничих наук та технологій Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка теж поділилися своїм досвідом підготовки майбутніх фахівців в умовах STEM-освіти. Було представлено такі доповіді:

– «Цифровізації освіти: проблеми, виклики, перспективи» (д. пед. н., проф. М. І. Садовий);

– «Тенденції розвитку природничої освіти: траєкторії та інтеграційні процеси» (д. пед. н., проф. Н. В. Подопригора);

– «Особливості використання робототехнічних комплектів у навчанні курсу «Природничі науки» (д. пед. н., доц. О. М. Трифонова);

– «Умови створення матеріально-технічної бази для ґрунтовної фахової підготовки студентів спеціальності 015.39 Професійна освіта (Цифрові технології)» (к. пед. н. Д. В. Соменко).

Участь у роботі конференції взяли студенти факультету математики, природничих наук та технологій (спеціальності Професійна освіта (Цифрові/Комп’ютерні технології), Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості) та Середня освіта (Трудове навчання та технології)). Вони активно долучилися до обговорення питань, які порушувалися на конференції.

Конференція дала змогу узагальнити передовий досвід реалізації засад STEM-освіти та окреслити перспективи впровадження його в освітній процес закладів вищої освіти.

123

IMG 20211007 115313IMG 20211007 115823

Інформацію підготували проф. М. І. Садовий та доц. О. М. Трифонова