Днями гаранти спеціальностей «Комп’ютерні науки» та «Інформатика» зустрічалися зі стейкходерами.

Гарант освітньої програми Комп’ютерні науки Олександр Филимонович Баранюк та старший викладач кафедри МСІТ Віталій Володимирович Котяк спілкувалися з представниками компанії Онікс, темою розмови була змістова складова навчальних програм та ООП кафедри, а також координація спільної роботи кафедри та «Онікс академії» щодо підготовки фахівців з комп’ютерних наук.

 5377741836111689311 121

Також відбулася зустріч гарантки освітньої програми Середня освіта (Інформатика та Математика) Ольги Василівни Рєзіної з членом робочої групи зі складу стейкхолдерів студенткою IV-го курсу Софією Настусенко. На зустрічі було обговорено зміст освітньо-професійної програми спеціальності Інформатика, реалізацію в ній компетентнісного підходу, готовність студентів IV-го курсу до виробничої практики в школі, а також право студентів на вільний вибір навчальних дисциплін.

IMG 20210921 091423

Софія Настусенко наголосила, що навчання за освітньою програмою забезпечує набуття компетентностей, необхідних для успішного проходження виробничої практики в школі, та дає поштовх для подальшого професійного зростання. Студентка позитивно відзначила можливість обирати навчальні дисципліни і в такий спосіб вибудовувати індивідуальну траєкторію навчання, знайомитися з сучасними досягненнями в галузі інформатики, покращувати свій професійний рівень.

На зустрічах панувала атмосфера дружби та співробітництва.