Baranuk1доцент, кандидат технічних наук

Тема дисертації: «Автоматизована система технічної діагностики доїльних апаратів», 1990 р.

Коло наукових інтересів:

 • системи автоматизації виробництва та інформаційні системи;
 • моделювання об’єктів засобами комп’ютерної техніки;
 • проблеми викладання комп'ютерних наук у вищій школі.

 Маєбільше 30 публікацій

Закінчив електромеханічний факультет Кіровоградського інституту сільськогосподарського машинобудування (нині Кіровоградський державний технічний університет) за спеціальністю «автоматизація сільськогосподарського машинобудування» (1982 р.) з відзнакою. Працював молодшим науковим співробітником Проблемної науково-дослідної лабораторії.

У 1983 році вступив до аспірантури Української сільськогосподарської академії.

У 1990 р. захистив дисертацію на тему «Автоматизована система технічної діагностики доїльних апаратів» та отримав ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю «Автоматизація технологічних процесів і виробництв».

Працював асистентом та старшим викладачем кафедри автоматизації виробничих процесів Кіровоградського інституту сільськогосподарського машинобудування.

З 1994 до 2007 року працював на посадах викладача, заступника директора з науково-навчальної роботи та заступника директора з навчальної роботи Кіровоградського кібернетико-технічного коледжу.

З 2007 року – старший викладач кафедри інформатики Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

У 2014 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри інформатики.

Викладає дисципліни  «Основи інформатики та ІКТ», «Архітектура обчислювальних систем», «Системне програмування та ОС», «Інформаційні мережі»,«Проектування програмних систем».

Розробив цикли лабораторних робіт та конспекти лекцій з дисциплін «Архітектура обчислювальних систем», «Системне програмування та ОС», «Інформаційні мережі», «Проектування програмних систем».

Має  наукові та методичні публікації:

 1. Методичні аспекти програмного моделювання цифрових об'єктів при вивченні схемотехнічних компонентів ЕОМ // Наукові записки. – Випуск 77. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка. – 2008. – Частина 2. – С. 8–13.
 2. Проблеми організації вивчення мови асемблера //      Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю фізико-математичного факультету. – Кіровоград : Лисенко С.В., 2010. – С. 108–109.
 3. Системне програмування. Програмування мовою асемблера : методичні вказівки до лабораторних робіт / О.Ф. Баранюк. – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – 88 с.
 4. Системне програмування. Прикладний програмний інтерфейс WinAPI : методичні вказівки до лабораторних робіт / О.Ф. Баранюк. – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – 64 с.
 5. Напрями удосконалення навичок макетування у майбутніх видавців // Вісник Львівського університету. Серія : журналістика. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2011. – Вип. 34. – С. 215–221.
 6. Проблеми викладання низькорівневого програмування у вищих навчальних закладах // IX Міжнародна конференція «Стратегія якості у промисловості і освіті» (31 травня – 7 червня 2013 р., Варна, Болгарія) : Матеріали. У 3-х т. Т. ІІ / упор. Т.С. Хохлова, В.О. Хохлов, Ю.О. Ступак. – Дніпропетровськ-Варна, 2013. С. 388–391.
 7. Роль шаблонів у навчанні низькорівневому програмуванню // Наукові записки. Серія : проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – Вип. 5. – С. 7–12.
 8. Технічна культура тексту в медіа дизайні // Медіапростір : збірник наукових статей із соціальних комунікацій / ред. рада : Н. Поплавська та ін. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – с. 75–79.
 9. Розробка навчальної бібліотеки підпрограм для низькорівневого програмування // Наукові записки. Серія : проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – Вип. 7. – С. 9–15.

Має авторське свідоцтво на винахід «А. с. 1630712 СССР, МКИ A 01 J 7/00. Устройство для измерения частоты и соотношения тактов доильного апарата / А.Ф. Баранюк. – № 4384403/30–15; заявл. 25.02.1988; опубл. 28.02.1991, Бюл. № 8. – 6 с.

 Профіль в Google Scholar