27 та 28 січня 2021 року в дистанційному режимі на основі комунікаційної платформи Zoom відбулися настановчі конференції щодо організації та проведення педагогічної практики студентів спеціальності 014 Середня освіта (Математика) І курсу рівня магістр (група МІЕ20М) та ІV курсу рівня бакалавр (група МІЕ17Б) денної форми навчання.

Згідно навчальних планів спеціальності 014 Середня освіта (Математика) триватиме педагогічна практика – 4 тижні для студентів магістратури: з 01 лютого по 26 лютого 2021 року та 6 тижнів для студентів бакалаврату: з 01 лютого по 13 березня 2021 року.

У період дистанційного проходження практики студенти виконуватимуть завдання відповідно до функцій вчителів математики, інформатики та класних керівників учнівських колективів.

Дистанційна форма проведення практики передбачає зміни у змісті та структурі завдань, які студенти мають виконати.

Загальний керівник практики (та керівник практики з математики) доцент кафедри математики В.В. Нічишина, керівник практики з інформатики доцент кафедри інформатики та інформаційних технологій І.В. Лупан, керівник практики з педагогіки доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти І.П. Краснощок та керівник практики з психології доцент кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та психології Л.В. Клочек ознайомили студентів із переліком завдань практики та дали методичні рекомендації щодо особливостей виконання цих завдань в умовах дистанційної форми проходження практики.

001

Серед професійно формуючих завдань практики студенти мають виконати такі завдання:

 • з математики:
 • порівняльна характеристика програм з математики рівнів стандарту та профільного за вибраними підручниками;
 • логіко-дидактичний аналіз теми та складання календарно-тематичного плану на період практики за вибраними підручниками;
 • аналіз одного з готових відеоуроків разом з його записом;
 • 5 конспектів уроків математики наступних типів:
 • уроку засвоєння нових знань;
 • уроку формування умінь та навичок;
 • уроку застосування знань, умінь та навичок;
 • уроку узагальнення та систематизації знань, умінь та навичок;
 • уроку контролю та корекції знань, умінь та навичок;
 • конспект фрагменту уроку математики, де може бути використана презентація, яка підготовлена студентом;
 • презентація позакласного заходу з математики для будь якого з 5 – 9 класів;
 • з інформатики:
 • ознайомитися з навчальною програмою з інформатики 10 – 11 класу (профільний рівень);
 • розробити календарно-тематичний план з інформатики для 10 та 11 класу;
 • розробити конспект уроку до однієї з тем для 11 класу(на вибір): Теми 5-10 (Розділ 2. Алгоритми), Тема 12 (Розділ 4. Парадигми та технології програмування), Теми 1-4 (Розділ 1. Бази даних);
 • розробити завдання для шкільного етапу учнівської олімпіади з інформаційних технологій:
  1. обґрунтувати кількість та складність завдань;
  2. розробити інструкцію (пам’ятку) для учасників з вимогами до оформлення виконаних завдань;
  3. розробити критерії оцінювання завдань;
  4. підготувати матеріали для учасників (картинки, тексти та ін.);
  5. надати розв’язки;
 • з педагогіки:
 • методичні рекомендації класним керівникам щодо організації виховної роботи з учнями основної школи у 2020/2021 н/р (перелік нормативно-методичних матеріалів, які регламентують виховну роботу з учнями основної школи в 2020/2021 навчальному році; цілі, завдання, пріоритети виховної роботи з учнями основної школи; перелік дат і подій які мають бути відображені в планах виховної роботи; рекомендовані форми й методи виховної роботи з учнями основної школи);
 • розроблені два плани виховної роботи на період практики: один для 5 класу, другий для восьмого класу;
 • два конспекти виховних заходів із розроблених планів виховної роботи: один для 5 класу, другий для восьмого класу (один конспект має бути етична бесіда);
 • з психології:
 • психолого-педагогічна характеристика учнівської навчальної групи;
 • анкети вивчення соціально-психологічних процесів в учнівській соціальній групі;
 • методичні рекомендації стосовно подолання негативних соціально-психологічних явищ у групі та активізації механізмів її продуктивного розвитку.

Нетрадиційними «дистанційними» завданнями практики стали для студентів завдання проаналізувати сайт закладу освіти, за яким закріплений студент, зокрема: вивчити меню сайту, напрямки методичної та виховної роботи закладу освіти, діяльність методичних об’єднань, розробки для дистанційної освіти, блоги вчителів закладу освіти та за результатами аналізу скласти рекомендації по удосконаленню сайту закладу освіти.

Студенти також мають сформувати пропозиції щодо організаційних форм виховної роботи з учнями основної школи в умовах дистанційної освіти.

Разом з цим класифікувати проблеми, які виникають у даній школі з дистанційним навчанням, як вони вирішуються, яке ставлення вчителів та учнів до дистанційного навчання.

Специфіка використання рефлексивного аналізу під час практики цьогоріч полягає в тому, що студенти мають здійснити ретроспективу життя власного класу (періоду підліткового віку), в якому вони колись навчалися, проаналізували особливості функціонування цієї групи, різні процеси й соціальні феномени, що мали в ній місце.

Оперуючи результатами власного рефлексивного аналізу і враховуючи сучасні тенденції розвитку учнівських навчальних груп (а саме наявність негативних явищ булінгу, кібербулінгу, відчуження, оцінювання однокласників за критеріями "продвинутості" та матеріальних можливостей тощо), студентам потрібно розробити методичні рекомендації щодо подолання негативних соціально-психологічних процесів у сучасній учнівській групі та активізації механізмів підвищення рівня згуртованості, внутрішньогрупової ідентифікації, спрямованості класу на соціально-орієнтовані вияви тощо.

Бажаємо нашим студентам-математикам успішного проходження педагогічної практики та поглиблення досвіду у дистанційній формі організації освітнього процесу!