На кафедрі інформатики та інформаційних технологій 22 грудня 2020 року відбувся атестаційний іспит у магістрів спеціальності 122 Комп’ютерні науки. Екзамен проходив в режимі відеоконференції на платформі Zoom.

Робота екзаменаційної комісії розпочалась вступним словом завідуючого кафедри інформатики та інформаційних технологій Паращука С.Д., який ознайомив присутніх з наказом ректора про затвердження екзаменаційної комісії і витягом з наказу ректора про допуск до захисту кваліфікаційних робіт студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр».

Загалом проведення державного кваліфікаційного екзамену відбувалось згідно чітко розробленого алгоритму дій: після підключення всіх до Zoom-конференції з магістрами було вирішено ряд організаційних питань та надані рекомендації і побажання стосовно складання іспиту. Екзамен з циклу дисциплін інформатики та прикладної математики проводився в усній формі. Магістранти мали достатньо часу для підготовки відповіді на питання білету. Члени комісії уважно заслуховували відповідь кожного студента на питання білету та задавали додаткові питання. Оцінювання знань проводилося за критеріями оцінювання державного екзамену.

001

Державний кваліфікаційний екзамен показав, що магістранти мають високий рівень теоретичних знань, який відповідає вимогам освітньо-професійної програми. Особливо слід відмітити кваліфікаційну роботу Пузікової Т.В. «Розробка підсистем роботи з викладачами, студентами та формування списку дисциплін у системі забезпечення вибору дисциплін студентами ЦДПУ». В ній розглядається проблема автоматизації процесу забезпечення вибору дисциплін студентами ЦДПУ, що у майбутньому сприятиме спрощенню процесу обробки результатів та формуванню відповідних груп для вивчення обраних дисциплін. Дана система дозволить вирішити проблему необхідності отримання постійного доступу до даних про вибори студентів усіх факультетів та здійснення їх подальшого аналізу. У кваліфікаційній роботі Філоненка Є.В. представлено проектування та розробку системи забезпечення вибору студентами вищих навчальних закладів варіативної складової навчального процесу, що дозволяє, певною мірою, автоматизувати даний процес.

Не дивлячись на ускладненість ситуації через світову пандемію COVID-19, проведення державного екзамену відбувалося в робочій та водночас доброзичливій і дружній атмосфері.

Вітаємо наших випускників та бажаємо подальших успіхів!