На кафедрі ТМТПОПБЖ розпочався Держаний екзамен магістрів другого вищого рівня вищої освіти з галузі знань: 01 Освіта, Педагогіка; Спеціальність: 014 Середня освіта (Трудове навчання та технологій); Освітня програма: Середня освіта (Трудове навчання та технології).

001002

Іспит проводиться у формі захисту підготовлених кваліфікаційних робіт з методики навчання технологій у старшій школі закладів загальної середньої освіти.В перший день захисту відмінно захистили свої проекти Ірина Гетьман, Маргарита Губаренко, Юлія Комісарова, Дмитро Арапов, Аліна Білопольська. Ґрунтовні роботи підготували Вікторія Зайченко, Наталія Вільховецька та ін.

003004

Повідомлення підготував професор М.Садовий