З 18.05.20р. по 23.05.20р. на фізико-математичному факультеті пройшли попередні захисти кваліфікаційних робіт студентів груп ТН16Б, ТН16Б-З, ТН18Б-С, ТНП19М-З, що опановують освітньо-професійні програми Середня освіта (Трудове навчання та технології) освітніх рівнів «бакалавр» і «магістр». Такі «слухання» були організовані кафедрою теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності вперше дистанційно за допомогою Zoom.

001

Це було чи не найдовше в історії факультету засідання кафедри, тому що випускників спеціальності 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) - аж 66. З понеділка по суботу (резервний день) за встановленим графіком викладачі та студенти працювали в дистанційному режимі: з 10.00 до 11.30 і з 13.00 – до 14.30. Регламентом було визначено до 15 хв. на кожну роботу. Звичайно, були цікаві роботи, що привертали увагу всіх присутніх, були й слабкі доповіді, які свідчили про необхідність доопрацювання дипломних робіт.

002

В цілому, майбутні випускники продемонстрували достатній рівень знань щодо визначених тем своїх наукових досліджень, вмінь їх презентувати, бачення перспектив подальших розвідок. Зазвичай, найкращими були доповіді студентів із досвідом роботи в закладах загальної середньої освіти. Чітко, логічно та водночас лаконічно виступали на попередньому захисті заочники-військовослужбовці, які часом звучали впевненіші і краще за деякі доповіді студентів стаціонару, що й було відмічено завідувачем кафедри ТМТПОПБЖ М.І. Садовим. Результати попереднього захисту кваліфікаційних робіт - готовність до атестації в межах 95-100%, а доопрацювання стосуються лише оформлення згідно вимог Положення про кваліфікаційні роботи в Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка та впорядкування списку використаних літературних джерел та додатків.

003