19-20 квітня 2019 року на базі Льотної академії Національного авіаційного університету відбувся Всеукраїнський освітній форум «STEM-СВІТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ: СУЧАСНІ ФОРМАТИ ОСВІТИ ХХІ СТОЛІТТЯ». Співорганізаторами виступили також:

  • Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» (м. Київ, Україна);
  • ГО «Соціальна справедливість «Совість» (м. Кропивницький, Україна);
  • Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка (м. Кропивницький, Україна);
  • НВО СЗНЗ І ступеня «Гармонія» – гімназія ім. Т. Шевченка – ЦПВ «Контакт» (м. Кропивницький, Україна).

Форум проводиться з метою ознайомлення педагогічної громадськості з напрямами STEM-освіти, обміну досвідом, підвищення інтересу молоді до винахідницької та науково-дослідницької діяльності та сучасної науки, створення платформи для спілкування однодумців, пошуку і підтримки перспективних наукових ідей та демонстрації рівня освітніх досягнень в інноваційній сфері.

001002003

Акронім STEM (від англ. Science – природничі науки, Technology – технології, Engineering – інженерія, проектування, дизайн, Mathematics – математика) визначає характерні риси відповідної дидактики, сутність якої виявляється у поєднанні міждисциплінарних практик орієнтованих підходів до вивчення природничо-математичних дисциплін. Водночас, у STEM активно включається сукупність творчих, мистецьких дисциплін, що об’єднані загальним терміном Arts (позначення відповідного підходу – STEM and Arts). Актуальними напрямами STEM and Arts є промисловий дизайн, архітектура, індустріальна естетика тощо. Останнім часом, у європейському науковому дискусі наголошується на важливості всіх дисциплін, використанні міждисциплінарних підходів STEAM (літера A – All - всі) і поєднанні природничо-наукових з іншими навчальними дисциплінами, які вивчаються у школі.

STEM-освіта – це категорія, яка визначає відповідний педагогічний процес (технологію) формування і розвитку розумово-пізнавальних і творчих якостей молоді, рівень яких визначає конкурентну спроможність на сучасному ринку праці: здатність і готовність до розв’язання комплексних задач (проблем), критичного мислення, творчості, когнітивної гнучкості, співпраці, управління, здійснення інноваційної діяльності. STEM-освіта ґрунтується на між- трандисциплінарних підходах у побудові навчальних програм різного рівня, окремих дидактичних елементів, до дослідження явищ і процесів навколишнього світу, вирішення проблемно орієнтованих завдань.

Використання провідного принципу STEM-освіти – інтеграції дозволяє здійснювати модернізацію методологічних засад, змісту, обсягу навчального матеріалу предметів природничо-математичного циклу, технологізацію процесу навчання та формування навчальних компетентностей якісно нового рівня. Це також сприяє більш якісній підготовці молоді до успішного працевлаштування та подальшої освіти, яка вимагає різних і більш технічно складних навичок, зокрема із застосуванням математичних знань і наукових понять.

Активну участь у проведенні Форуму взяли представники кафедри фізики та методики її викладання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Садовий Микола Ілліч – завідувач кафедри теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності, професор кафедри фізики та методики її викладання ознайомив учасників з результатами дослідження «ПОНЯТТЯ ЧАСУ У ПРИРОДНИЧИХ НАУКАХ З ПОЗИЦІЇ STEM-ОСВІТИ».

Волчанський Олег Володимирович – доцент кафедри фізики та методики її викладання виступив із доповіддю «РОЗВИТОК ДОСЛІДНИЦЬКИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ ПРИ ВИВЧЕННІ МОЛЕКУЛЯРНОЇ ФІЗИКИ».

Кузьменко Ольга Степанівна – докторант кафедри фізики та методики її викладання повідомила основні результати аналізу проблеми «ЦИФРОВА РЕАЛЬНІСТЬ У НАВЧАННІ ФІЗИКИ НА ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЙ STEM-ОСВІТИ В ТЕХНІЧНИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ: НА ПРИКЛАДІ ЛАБОРАТОРІЙ PASCO ТА PHYWE».

004005006

Слід також відзначити велику роль Ольги Степанівни Кузьменко і Миколи Ілліча Садового в організації та проведенні Форуму.

Підготував доцент кафедри фізики та методики її викладання Волчанський О.В.