21 грудня на четвертій парі в аудиторії 204 відбувся захист магістерських робіт студентів групи КН17М спеціальності 122 Комп’ютерні науки.

001

Студенти цієї групи – незмінні учасники студентських всеукраїнських олімпіад – Володимир Міхав, Юля Носко, Владислав Олійник, Віктор Туртуріка – представили в свою чергу на захист цікаві дослідження – результат плідного навчання в магістратурі.

002

Володимир Міхав представив серйозну наукову роботу «Розробка моделі соціальної мережі на основі бінарних діаграм рішень» (керівник – доцент Паращук С.Д.).

003

Також слід відмітити роботу Віктора Туртуріки – «Порівняння моделей Skip gram та Continous Bag of Word для техніки  word embledding» (керівник – доцент Паращук С.Д.).

004

Комісія уважно слухала представлені доповіді. Слід відмітити, що продемонстровані програмні продукти викликали особливу зацікавленість у членів комісії – адже це результат набутих за роки навчання навичок та умінь.