Цього року на фізико-математичному факультеті вперше здійснюється випуск студентів спеціальності 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології), які вступали навчатися на базі дипломів молодшого спеціаліста. Це дає студентам змогу у більш короткий термін, порівняно з випускниками закладів загальної середньої освіти, лише за два роки претендувати на отримання дипломів бакалавра з відповідної спеціальності.

2

З метою виявлення рівня підготовки майбутніх фахівців, з 11 до 13 червня 2018 року на фізико-математичному факультеті Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка тривала робота акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Середня освіта (Трудове навчання та технології) зі спеціальності 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) першого (бакалаврського) рівня.

3

Відповідно до наказу Міністерства освіту і науки України №1054-л від 04.06.2018 у складі акредитаційної комісії на факультет завітали проректор із науково-педагогічної та адміністративно-господарчої роботи Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, доктор педагогічних наук, професор Микола Савич Корець та завідувач кафедри педагогіки і методики технологічної та професійної освіти Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет», доктор педагогічних наук, професор Володимир Васильович Стешенко.

4

Ректор Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, професор О.А. Семенюк, проректор з науково-педагогічної роботи, доцент Є.О. Клоцдекан фізико-математичного факультету, професор Р.Я. Ріжнякзавідувач кафедри теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності М.І. Садовий і весь колектив кафедри гостино зустріли членів акредитаційної комісії.

5

М.С. Корець та В.В. Стешенко мали змогу перевірити рівень підготовки студентів під час написання ними комплексних контрольних робіт, ознайомитися з матеріально-технічною базою кафедри теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності і фізико-математичного факультету, вивчити матеріали акредитаційної справи освітньо-професійної програми Середня освіта (Трудове навчання та технології) зі спеціальності 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології), перевірити юридичні підстави для здійснення освітньої діяльності, стан кадрового забезпечення.

6

За результатами акредитаційної експертизи комісія зазначає високий рівень підготовки студентів спеціальності 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології), належне матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу та вцілому можливість акредитації за освітньо-професійною програмою Середня освіта (Трудове навчання та технології) зі спеціальності 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) галузі 01 Освіта / Педагогіка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка.

Детальний фотозвіт про проведення ліцензійної експертизи можна передивитися у розділі «Фотогалерея».

Інформацію підготувала доцент О.М. Трифонова.