14 травня 2018 року в лабораторії № 204 кафедри інформатики та інформаційних технологій відбувся передзахист магістерських та бакалаврських кваліфікаційних  робіт студентів відповідно груп КН16М «Комп’ютерні науки» та ІН14Б «Інформатика».

Причини важливості цього заходу суттєві.

По-перше, це підготовка студента до захисту кваліфікаційної роботи, на якій буде присутня державна комісія. Тому викладачам дуже важливо оцінити рівень підготовки студентів і переконатись, що дипломні роботи готові до захисту.

По-друге, це генеральна репетиція для дипломників. Небагато є студентів, що вміють впевнено триматись перед аудиторією. Тому на передзахисті створюється обстановка, наближена до реальних умов. У студентів є можливість прорепетирувати свій виступ, продемонструвати презентацію. В процесі виступу викладачі будуть їм задавати питання, вкажуть на потенційно слабкі місця і недоліки. І, головне, буде ще час на їх виправлення перед захистом.

По-третє, це надання шансу тим студентам, чий диплом поки що «не дотягує» або до бажаної оцінки, або до мінімально прийнятої якості. Після передзахисту є можливість виправити окремі недоліки і покращити презентацію і виступ.

Комісія уважно слухала представлені доповіді, робила слушні зауваження щодо коректності формулювань за змістом роботи, конструктивної критики програмних продуктів та шляхів їх покращення тощо. Слід відмітити, що продемонстровані програмні продукти викликали особливу цікавість у членів комісії – адже це  результат набутих за роки навчання навичок та умінь.

2

В цілому передзахист проходив хоча і в напруженій, але продуктивній і робочій атмосфері. Жвавий обмін думками щодо представлених студентами результатів сприяв кращому усвідомленню ними планів  розгортання подальшого дослідження.

Підготувала доцент кафедри інформатики та інформаційних технологій Присяжнюк О.В.