Зміст діяльності фахівців з інформатики та комп’ютерних наук полягає у розробці та супроводженні: прикладного програмного забезпечення комп’ютерних систем та мереж, корпоративних систем та мереж, систем підтримки прийняття рішень, автоматизованих систем управління, інтелектуальних систем; програмних продуктів для бізнесу; Web–порталів; мультимедійного програмного забезпечення; баз даних та знань; програмних систем діагностики та сертифікації; програмних засобів захисту інформації у комп’ютерних системах та мережах. Кафедра інформатики та інформаційних технологій вважає навчальні практики важливою складовою частиною навчального процесу і здійснюються з метою закріплення теоретичних знань, набуття професійних виробничих навиків та досвіду самостійної роботи.

2

З 27.11 по 1.12.2017 р. у студентів групи ІН14Б тривала навчальна інформатична практика під керівництвом старшого викладача  кафедри інформатики та інформаційних технологій Котяка В.В.

Практика умовно складалась із двох частин. Під час першої частини практики студенти налагоджували Windows-сервери, корпоративні мережі. Під час другої частини практики студенти встановлювали та налагоджували Web- сервер на базі ОС Linux.

3

На практиці студенти не просто отримують навички IT-фахівців, вони отримують задоволення від професії, вчаться працювати у команді та застосовувати новітні технології побудови інформаційних систем на практиці.

Інформацію підготувала доцент кафедри інформатики та інформаційних технологій Присяжнюк О.В.