1.«Формування предметної і ключових компетентностей учнів основної школи у процесі вивчення електромагнітних явищ».Спеціальність – 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика).

Здобувач: Ліскович Олена Володимирівна – доцент кафедри природничо-математичної освіти та інформаційних технологій Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти департаменту освіти, науки та молоді Миколаївської обласної державної адміністрації МОН України.

Науковий керівник – Шарко В.Д доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри фізики та методики її навчання (Херсонський державний університет)

Офіційний опонентВовкотруб Віктор Павлович, доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри фізики та методики її викладання (Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка)

Офіційний опонент – Галатюк Юрій Михайлович, кандидат пед. наук, професор, професор кафедри методики викладання фізики та хімії (Рівненський державний гуманітарний університет)

Захист відбувся «02» липня 2014 р.

Присуджено науковий ступінь к.пед.н. на підставі рішень:

Спеціалізованої вченої ради К 23.053.04 (протокол № 4 від 02.07.2014);

Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України щодо присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань від 23 вересня 2014 року (наказ МОН України від 29.09.2014 № 1082)

2.«Методика навчання електродинаміки в профільній школі».Спеціальність – 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика).

Здобувач: Засєкін Дмитро Олександрович – науковий співробітник лабораторії математичної і фізичної освіти Інституту педагогіки НАПН України.

Науковий керівник – Сиротюк Володимир Дмитрович, доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики навчання фізики і астрономії (Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова)

Офіційний опонент – Коновал Олександр Андрійович, доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри фізики та методики її навчання (Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет»)

Офіційний опонент – Савченко Віталій Федорович, кандидат пед. наук, професор, завідувач кафедри педагогіки, психології та методик навчання фізики й математики (Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка)

Захист відбувся «12» вересня 2014 р.

Присуджено науковий ступінь к.пед.н. на підставі рішень:

Спеціалізованої вченої ради К 23.053.04 (протокол № 5 від 12.09.2014);

Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України щодо присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань від 22 грудня 2014 року (наказ МОН України від 22.12.2014 № 1502).

3.«Наступність у формуванні пізнавального інтересу до фізики учнів початкової та основної школи».Спеціальність – 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика).

Здобувач: Бузько Вікторія Леонідівна – вчитель фізики комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання № 6 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр естетичного виховання «Натхнення» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області».

Науковий керівникВеличко Степан Петрович, доктор пед. наук, професор, професор кафедри фізики та методики її викладання (Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка)

Офіційний опонент – Шарко Валентина Дмитрівна, доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри фізики та методики її навчання (Херсонський державний університет)

Офіційний опонент – Гнатюк Оксана Володимирівна, кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри фізики і астрономії та методики їх викладання (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини)

Захист відбувся «12» вересня 2014 р.

Присуджено науковий ступінь к.пед.н. на підставі рішень:

Спеціалізованої вченої ради К 23.053.04 (протокол № 6 від 12.09.2014);

Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України щодо присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань від 22 грудня 2014 року (наказ МОН України від 22.12.2014№ 1502).

4.«Методичні засади створення та використання педагогічних програмних засобів у процесі навчання фізики студентів вищих авіаційних навчальних закладів».Спеціальність – 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика).

Здобувач: Задорожна Оксана Володимирівна – викладач кафедри фізико-математичних дисциплін Відокремленого структурного підрозділу Національного авіаційного університету «Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету».

Науковий керівникВеличко Степан Петрович, доктор пед. наук, професор, професор кафедри фізики та методики її викладання (Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка)

Офіційний опонент – Іваницький Олександр Іванович, доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри фізики та методики її викладання (Державний вищий навчальний заклад «Запорізький національний університет»)

Офіційний опонент – Жук Юрій Олексійович, кандидат пед. наук, доцент, завідувач лабораторії оцінювання якості освіти (Інституту педагогіки НАПН України)

Захист відбувся «19» грудня 2014 р.

Присуджено науковий ступінь к.пед.н. на підставі рішень:

Спеціалізованої вченої ради К 23.053.04 (протокол № 8 від 19.12.2015);

Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України щодо присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань від 26 лютого 2015 року (наказ МОН України від 26.02.2015 № 217).