Бабченко Наталія

Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор – Шапран О.І.

Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

 

Анотація: В статті висвітлено розвиток фізики як науки та становлення фізичної освіти в Польщі на різних історичних етапах розвитку країни до 1939 року.

Ключові слова: фізика, фізична освіта, університети Польщі.

Бугай Св’ятослав

Науковий керівник: канд.ф-м наук, доцент  О. В. Волчанський

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

 

Анотація: В статті розглядається можливість використання комп’ютера, зокрема онлайн-ресурсів для удосконалення розвитку національно-патріотичного виховання на основі ознайомлення учнів зі здобутками вітчизняної космічної науки і техніки на уроках астрономії. Наведений приклад розробки уроку з теми «Космічні польоти. Внесок українських вчених у розвиток космічних технологій».

Ключові слова: урок астрономії, ІКTнаціонально-патріотичне виховання, онлайн-ресурс .

 Гончарова Владлена

Науковий керівник: кандидат технічних наук, професор Царенко О.М.

Кіровоградський державний педагогічний університет

імені Володимира Винниченка

 

Анотація: Розглянуті особливості формування поняття простору-часу для старшокласників загальноосвітніх шкіл та розширенні інформації для підготовки майбутніх учителів і викладачів фізики.

Ключові слова: гравітація, закон тяжіння, простір-час, геометричні властивості простору-часу.