9 березня 2023 року відбулася робоча зустріч викладачів нашого університету зі стейкхолдерами, в якій взяли участь заступник директора з навчально-виховної роботи ДЗП(ПТ)О «Кропивницький професійний ліцей сфери послуг та торгівлі» Вікторія Саввична Алєксеєвець та викладачі Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка: доцент кафедри педагогіки та спеціальної освіти Інна Петрівна Краснощок, доценти кафедри технологічної та професійної освіти Оксана Віталіївна Абрамова, Ольга Василівна Пуляк, Людмила Олександрівна Чистякова.

Під час зустрічі обговорювали результати співпраці закладів освіти, реалізації спільних проєктів, заходів тощо. В. Алексеєвець представила проєкти, які реалізуються учнями та працівниками ліцею, досвід співпраці з міжнародними організаціями. Л. Чистякова запропонувала механізми формування результативної моделі багатосторонньої взаємодії між ліцеєм та університетом.

В продовження роботи методисти педагогічної практики І. Краснощок та О. Пуляк обговорили стан її проходження студентами спеціальності Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості) ЦДУ ім. В. Винниченка на базі ліцею. Було окреслено сильні та слабкі сторони практичної підготовки студентів-практикантів та їх готовності до професійної діяльності.

О. Абрамова, гарант нової освітньої програми «Проєктування швейних виробів. Трудове навчання та технології» спеціальності 015 Професійна освіта, ознайомила присутніх із метою, основним фокусом ОП та спеціалізації, програмними результатами навчання, переліком освітніх компонентів тощо. Особливістю програми є її міждисциплінарний характер, що поєднує дві предметні спеціальності: 015 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості) та 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) й забезпечує широке коло працевлаштування випускникам. Стейкхолдери відзначили актуальність та перспективність такої спеціальності. В. Алексеєвець зазначила на необхідності забезпечення якісної підготовки із педагогіки та методики професійного навчання майбутніх фахівців. І. Краснощок звернула увагу на необхідність розвитку у студентів м’яких навичок, формування яких можна підсилити завдяки доступу до широкого переліку вибіркових компонентів та сертифікатних програм.

Учасники зустрічі звернули особливу увагу на пошук нових шляхів подальшої взаємодії та спільної діяльності. З цією метою учасники спланували провести найближчим часом спільний круглий стіл на тему «Шляхи співпраці», до якого залучити широке коло науковців, викладачів, педагогів та здобувачів закладів освіти.

12 1

Інформацію надано кафедрою технологічної та професійної освіти