21 червня 2022 року відбувся обласний вебінар для вчителів трудового навчання щодо запровадження модельних програм НУШ. Організатори вебінару Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, модератор вебінару Анатолій Степанович Сорочиц. Модельна програма «Технології» 5-6 класи (авт. кол.: Андрій Терещук, Оксана Абрамова, Володимир Гащак, Ніна Павич), знайшла своїх поціновувачів у моделюванні технологічної освіти серед вчителів трудового навчання та технологій і в Рівненській області, тож представників авторського колективу запросили презентувати Модельну програму перед учасниками заходу. 

1 3

Перша частина заходу була присвячена актуальним питанняч технологічної галузі в Новій українській школі. Із доповідями виступили: Люшина Валентина Миколаївна, методист Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, тема «Проєктна технологія – модель компетентнісно-орієнтованого навчання технологій у 5 класі НУШ»; Дем'янчук Галина Петрівна, учитель ОЗ «Рокитнівський ліцей №3», тема «Конструювання сучасного уроку».

Друга частина вебінару стосувалася науково-методичниї аспектів нового Державного стандарту базової середньої школи та відповідно моделюванню змісту технологічної освіти в НУШ. Терещук Андрій Іванович, доктор педагогічних наук, завідувач кафедри технологічної освіти Уманського державного педагогічного університету, керівник проєкту з розроблення модельної програми, виступив із доповіддю «Реалізація Державного стандарту технологічної  освітньої галузі в умовах Нової української школи». У своєму виступі науковець розкрив концептуальні аспекти технологічної галузі у Державному стандарті базової середньої освіти, закцентував увагу на особливостях нового змісту освіти та на його відмінності від попередніх стандартів, а також, як це  впливатиме на методичну роботу вчителя трудового навчання і технологій в НУШ.

Абрамова Оксана Віталіївна, кандидат педагогічних наук, доцентка кафедри теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, співавторка модельної програми виступила із доповіддю на тему «Моделювання освітнього середовища на основі модельної програми з технологій для 5-6 класів закладів загальної середньої освіти». Оксана Віталіївна розкрила основні наукові та методичні засади побудови змісту та структури модельної програми з технологій для 5-6 класів. Модельна навчальна програма - це документ, що визначає орієнтовну послідовність досягнення очікуваних результатів навчання учнів, зміст навчального предмета та види навчальної діяльності учнів, рекомендований для використання в освітньому процесі в порядку, визначеному законодавством. Навчальна програма визначає послідовність досягнення очікуваних результатів та описує зміст предмету (до конкретно обраних проєктів, матеріалу, технології, оздоблення та іншого) та описує види навчальної діяльності конкретизуючи їх до кожного проєкту. Отже, модельна програма не дає конкретних пояснень щодо викладання предмету, тому є широкий простір для авторської думки та креативу під час створення навчальних матеріалів. Навчальна програма описує зміст та види навчальної діяльності більш конкретно та детально, ніж модельна. Учитель може відразу скласти календарно-тематичне планування за змістом пропонованої модельної програми для засвоєння учнями. Однак можливий інший варіант – унесення змін до змісту модельної програми, з тим, щоб врахувати стан  матеріально-технічного забезпечення закладу освіти,  природні обдарування учнів, регіональні і відповідно культурні особливості, у яких знаходиться школа тощо. Після внесення вчителем змін до модельної програми вона проходить обговорення та затверджується педагогічною радою закладу освіти до впровадження в освітній процес закладу. 

2 3

Автори модельної програми провели анкетування учасників вебінару з метою з’ясувати готовність учителів використовувати як ремісничі технології з обробки конструкційних матеріалів, так і педагогічні технології для організації відповідної навчальної діяльності учнів. Анкетування як один зі шляхів розвитку співпраці авторів з освітянами області має на меті надати вчителю трудового навчання відповідний методичний супровід у Новій українській школі.

Робота вебінару була спрямована на створення атмосфери взаєморозуміння  під час розгляду  питань, моделювання змісту технологічної освіти в Новій українській школі. Дякуємо організаторам вебінару за запрошення до співпраці! 

 

Матеріали підготували О.В. Абрамова, А.І. Терещук