Аспіранти представили нові наукові результатами в галузі прикладної математики на Всеукраїнській науково-практичній конференції «Математичні, природничі та комп’ютерні науки, технології, навчання науково-практичні рішення та підходи молодих науковців», яка проходила в ЦДПУ ім. В. Винниченка.

На факультеті математики, природничих наук і технологій відбулося чергове онлайн-засідання секції «Математика. Статистика. Освітні вимірювання», у якому взяли участь здобувачі освітньої програми «Прикладна математика». Модератором секції виступив кандидат технічних наук, доцент кафедри МСІТ В. В.Нарадовий.

Семинар1

У засіданні взяли участь аспіранти освітньо-наукової програми «Прикладна математика», а також професорка О. В. Авраменко, доценти О. П. Макарчук та Ю. В. Гуртовий та випускниця аспірантури, старша викладачка М. В. Луньова.

Молоді науковці презентували свої дослідження. Доповідь на тему «Динамічне рівняння випадкових амплітуд на поверхні рідкого півпростору» представив аспірант третього року навчання В. Туртуріка. Основним результатом є отримання динамічного рівняння для задачі поширення стохастичних хвиль на поверхні рідкого півпростору, яке відрізняється від рівняння отриманого Масудою, що вперше досліджував таку задачу. Були окреслені подальші напрямки дослідження.

Семинар4

Цікавою була доповідь аспіранта першого року навчання Б. Халецького на тему «Оцінка асимптотики збіжності в законі великих чисел з пуасонівськими доданками». Результатом стало отримання оцінки асимптотики збіжності, яка покращує оцінку Чебишева. Досить непоганий теоретичний результат викликав жваве обговорення. Присутні висловили рекомендації щодо практичного застосування результатів дослідження.

Семинар5

Аспірант третього року навчання В. Довгенко представив результати наукової роботи на тему «Постановка задачі про поширення стохастичних хвиль в двошаровій гідродинамічній системі». Було виконано постановку задачі про поширення стохастичних хвиль в системі «шар з твердим дном – шар з вільною поверхнею» та вказано на використання методу стохастичних амплітуд, зокрема записані розв’язки задачі у третьому наближенні. Також окреслено перспективи подальшого аналізу отриманих результатів.

Семинар7

В. Єлькін, аспірант другого року навчання, представив доповідь «Стоячі хвилі в обмеженій двошаровій рідині», зокрема аналіз двовимірної задачі про поширення стоячих хвиль у обмеженій системі прямокутної форми, яка складається з двох нестисливих рідин. Отримано дисперсійне співвідношення для дискретного набору хвильових чисел. За результатами обговорення сплановано подальші етапи дослідження задач такого типу.

Семинар10

Аспірант першого року навчання А. Нога доповів про результати дослідження на тему «Аналіз застосування методу розв’язання нестаціонарних диференціальних рівнянь в частинних похідних з використанням рядів Тейлора за часом для задач механіки». Зокрема, вказав на розроблений алгоритм, що базується на рівномірній незмінні сітці та різницевому підході до аналізу деяких задач механіки, що описуються ДРЧП.

Семинар12

З повідомленнями виступили аспіранти В. Демідов, С. Чалий та Д. Харченко. Обговорення результатів засідання секції спричинило жваву дискусію: професорка О. В. Авраменко відзначила важливість та актуальність проведення досліджень з прикладної математики, їх зв'язок з комп’ютерним та математичним моделюванням; думками поділилися доценти Ю. В. Гуртовий  та О. П. Макарчук та старша викладачка М. В. Луньова .

Окремо обговорили деякі організаційні аспекти навчання здобувачів на освітній програмі «Прикладна математика». Професорка О. В. Авраменко та доцент В. В. Нарадовий засвідчили необхідність та важливість використання наукометричних баз даних у наукових дослідженнях. Було наголошено, що ЦДПУ ім. В. Винниченка має доступ до найбільш використовуваних баз Scopus та WebOfSciense та окреслено можливість доєднання окремих аспірантів до цих баз.

У підсумку професорка О. В. Авраменко подякувала всім аспірантам ОП «Прикладна математика» за плідну наукову роботу, побажала подальших успіхів та значних наукових результатів.

Підготував доцент В. В. Нарадовий