lunova

 доктор філософії PhD, старший викладач кафедри

Освіта: 2007 р. закінчила КДПУ ім. В. Винниченка і отримала базову вищу освіту за напрямом підготовки «Прикладна математика». 2012 р. закінчила КНТУ та здобула кваліфікацію бакалавра з фінансів і кредиту. 2015 р. закінчила КДПУ ім. В. Винниченка та здобула ступінь спеціаліста за спеціальністю «Інформатика».

Посада: старший викладач кафедри математики та цифрових технологій ЦДУ імені Володимира Винниченка

Наукові інтереси: математичне моделювання, система комп’ютерної алгебри Maple, стохастичні хвильові процеси.

Тема дисертації на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 113 Прикладна математика: Моделювання внутрішніх хвильових процесів у шаруватих рідинах (2021 р.)

Професійна діяльність:

  • 2015–2021 роки – старший лаборант кафедри прикладної математики, статистики та економіки ЦДПУ імені Володимира Винниченка
  • 2021-2022 – старший викладач кафедри математики, статистики та інформаційних технологій ЦДПУ імені Володимира Винниченка
  • 2022-2023 старший викладач кафедри математики та методики її навчання ЦДУ імені Володимира Винниченка
  • з вересня 2023 - старший викладач кафедри математики та цифрових технологій ЦДУ імені Володимира Винниченка

Дисципліни, які викладає: Методи оптимізації та дослідження операцій, Методи обчислень, Нечітке та стохастичне моделювання систем, Стохастичне програмування, Великі масиви, Комп’ютерне моделювання: системи та процеси.

Основні публікації:

  1. Avramenko O., Lunyova M., Naradovyi V. Wave propagation in a three-layer semi-infinite hydrodynamic system with a rigid lid. // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2017. Vol. 5, Issue 5 (89). P. 58–66.   URL: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/111941/108023 (Scopus)
  2. Avramenko O., Lunyova M. Analysis of energy of internal waves in a three-layer semi-infinite hydrodynamic system. // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2018. Vol. 2, Issue 5 (92). P. 26–33.  URL: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/128641/125254 (Scopus)
  3. Avramenko О.V., Naradovyi V.V., Lunyova М.V., Selezov I.T. Conditions of Wave Propagation in a Semiinfinite Three-Layer Hydrodynamic System with Rigid Lid. // Journal of Mathematical Sciences. – 2020. – 247 (1). – Р. 173-190. https://doi.org/10.1007/s10958-020-04795-0 (Scopus)
  4. Avramenko O.V., Lunyova M.V. Analysis of the Shape of Wave Packets in the "Half Space–Layer–Layer with Rigid Lid Three-Layer" Hydrodynamic System // Journal of Mathematical Sciences. - 2022. - Vol. 263 (1). - P. 147-165. doi: 10.1007/s10958-022-05914-9 (Scopus)
  5. Авраменко О.В., Луньова М.В. Аналіз форми хвильових пакетів у тришаровій гідродинамічній системі «півпростір – шар – шар з твердою кришкою». // Мат. методи та фіз.-мех. поля. 2019. – 62, № 3. – С. 127-142. (ВАК)
  6. Авраменко О., Луньова М. Модуляційна стійкість хвильових пакетів у тришаровій гідродинамічній системі. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка. – 2019. – Вип. 1. – С. 30-35. (ВАК)

Профіль в Google Scholar

Профіль у Scopus