27 вересня 2021 року доцентки Ольга Василівна Пуляк та Оксана Віталіївна Абрамова завершили стажування за освітньою програмою «Школа інформування та комунікації». Навчання за фінансової підтримки National Endowment for Democracy (NED) тривало майже рік і проводилося в рамках проєкту «Підвищення інформаційно-комунікаційного потенціалу ОГС Східної та Центральної України». Викладачки отримали сертифікати про успішне завершення участі у освітній програмі із переліком тематичних модулів: «Онлайн комунікації: методи, підходи, інструменти», «Публічні виступи та взаємодія з аудиторією», «Сторітеллінг як інструмент впливу», «Основи фасилітації» та інші.

1

Частину тематичних модулів викладачки опановували в онлайн форматі.

2

Тематичні модулі «Публічні виступи та взаємодія з аудиторією», «Сторітеллінг як інструмент впливу», «Основи фасилітації» та «Основи гейміфікації» викладалися очно у форматі тренінгів у м. Дніпро.

3456

У ході навчання за освітньою програмою викладачки опанували методи, підходи, інструменти онлайн комунікацій, ознайомилися із сучасними методами проведення комунікацій у дистанційній формі з використанням новітніх інструментів, зокрема із розширеними можливостями сервісу Zoomе, навчилися застосовували опитувальники цього сервісу, працювали в малих групах за допомогою об’єднання здобувачів у різних сесійних залах із використанням онлайн-дошок Miro та Google Jamboard для спільної віддаленої роботи.

Отримані знання та вміння були використані під час проведення навчальних онлайн-занять з таких дисциплін: «Управління персоналом», тема «Ефективність управління персоналом» для студентів спеціальності Професійна освіта (викладач О. В. Пуляк); «Сучасні освітні технології у викладанні трудового навчання та технологій», тема практичного заняття «Групова взаємодія-інтеракція на уроках технологій», тема лекції «Конструктори сайтів – створення контентного проєкту» для магістрів спеціальності Середня освіта (Трудове навчання та технології) (викладач О. В. Абрамова); на інтегрованому занятті у формі тренінгу з дисциплін «Управління персоналом» та «Методика професійного навчання» з формування Soft skills студентів, тема «Тайм-менеджмент у професійній діяльності» для студентів спеціальності Професійна освіта та Середня освіта (Трудове навчання та технології) (викладачі О. В. Абрамова та О. В. Пуляк).

Студенти навчалися працювати в групах, презентувати свої результати на онлайн-дошці, розподіляти час керівника з урахуванням основних правил планування робочого часу. Також студенти на конкретному кейсі знайомилися з методикою проведення уроку-тренінгу в онлайн форматі в рамках занять з навчальної дисципліни «Методика професійного навчання».

789

За час навчання викладачки отримали нові знання та опанували актуальний інструментарій із інформування, комунікації та управління цільовою аудиторією, на основі яких планується оновлення змісту навчальних курсів, робочих програм із навчальних дисциплін «Сучасні освітні технології» та «Методика професійного навчання» (О.В. Абрамова ), «Управління персоналом» та «Сучасні PR-технології» (О. В. Пуляк ). По завершенні навчання О. В. Абрамова та О. В. Пуляк розробили та провели інтерактивну дискусію «Життя без булінгу» у форматі тренінгу із застосуванням інструментів інформації та комунікації, взаємодії з аудиторією тощо.

Найближчим часом у планах ознайомити здобувачів освіти із темою «Педагогічна взаємодія». На занятті розглядатимуться ролі сучасного педагога та вивчатимуться поняття «фасилітатор», «тьютор», «модератор» тощо та застосування інструменту «сторітеллінг» у педагогічній діяльності.

10111213

Під час занять викладачки продемонстрували опановані ними технології взаємодії учасників процесу навчання, володіння актуальним методичним інструментарієм та сучасними методиками організації комунікативної взаємодії під час дистанційного та очного навчання. Використання новітніх інструментів сприяє кращому засвоєнню професійних знань та вмінь здобувачів освіти й формуванню в них фахових компетентностей та м’яких навичок.

Новину підготували О. Пуляк та О. Абрамова