На фізико-математичному факультеті ЦДПУ ім. В. Винниченка успішно відбулася державна атестація (захист кваліфікаційних робіт) випускників-магістрів спеціальності 014.08 Середня освіта (Фізика) заочної форми навчання (перехресний вступ).

Комісією було розроблено процедуру дій з використанням електронних ресурсів Google Meet, Viber, електронної пошти й узгоджено її із здобувачами.

У режимі відеоконференції державна атестаційна комісія заслухала доповіді студентів, які доповнювалися цікавими  презентаціями. Усі роботи виконані на належному науковому та методичному рівні відповідно до чинних нормативних документів та методичних вказівок.

рис 1рис 2

За результатами оцінки робіт магістрантів, їхніх доповідей і відповідей на питання екзаменаційна комісія зробила висновок, що випускники продемонстрували належний рівень знань, сформованості фахових компетентностей, розуміння механізмів організації навчального процесу, вміння проводити наукові дослідження  і ухвалила присвоїти їм кваліфікацію вчителя фізики.

Вітаємо випускників та бажаємо подальших життєвих і професійних успіхів.

Підготував доцент кафедри фізики та методики її викладання О.В. Волчанський