Нещодавно вийшов друком навчальний посібник «Програмування для лінгвістів», авторами якого є професор кафедри інформаційних технологій та програмування НПУ імені М. П. Драгоманова Рамський Ю. С. та доцент кафедри інформатики та інформаційних технологій ЦДПУ імені В. Винниченка Рєзіна О.В.

001

Посібник призначено для студентів спеціальності «Прикладна лінгвістика» і орієнтовано на навчання студентів розв’язувати різноманітні лінгвістичні задачі. Інтерес студентів стимулюється демонстрацією цікавих прикладів опрацювання текстових даних у широкому контексті: опрацювання символів та рядків, створення частотних словників, шифрування даних, використання текстових файлів, застосування регулярних виразів для пошуку і заміни даних у текстових масивах та інше.

002

Посібник рекомендовано до друку Вченою Радою Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Він може бути корисним та цікавим як студентам-лінгвістам, так і всім, хто цікавиться програмуванням мовою Python та проблемами комп’ютерного опрацювання текстів.