11 лютого 2021 року на базі Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України відбулася звітна наукова конференція, в якій взяли участь представники закладів освіти Києва, Кропивницького, Запоріжжя, Житомира, Полтави, Дніпра, Кривого Рогу, Одеси, всього 52 учасники.

У ході пленарного засідання з вітальним словом до учасників виступив директор Інституту доктор технічних наук, професор, дійсний член НАПН України Биков Валерій Юхимович і академік-секретар відділення загальної середньої освіти НАПН України, головний вчений секретар, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України Ляшенко Олександр Іванович.

001

У своїй доповіді академік В.Ю. Биков окреслив основні здобутку колективу Інституту, діяльність якого спрямована на дослідження теоретико-методичних та психолого-педагогічних проблем інформатизації освіти та науки, обґрунтування та розробки методичних засад створення відкритих навчальних середовищ у закладах освіти, розроблення та науково-методичний супровід упровадження відкритих освітньо-наукових інформаційних систем, інтернет орієнтованих баз даних, дослідження ефективності комп’ютерно орієнтованих засобів навчальної та наукової діяльності. Крім того В.Ю. Биков підкреслив, що цими проблемами однаково ефективно займаються не лише співробітники Інституту, а й спільні науково-дослідні лабораторії та наукові центри, серед яких виокремив Лабораторію комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання, яка працює при кафедрі фізики та методики її викладання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка під керівництвом професора Величка Степана Петровича.

002

Цікавими інформативними матеріалами для учасників конференції були повідомлення В.Ю. Бикова про:

  1. Публікаційну активність працівників і співробітників Інституту та наукових центрів і науково-дослідних лабораторій;
  2. Наукові періодичні видання, включаючи і наукометричні, до яких свої статті і результати досліджень для опублікування надсилають і співробітники фізико-математичного факультетуЦДПУ ім. В. Винниченка
  3. Забезпечення відкритого доступу до результатів наукових досліджень НАПН України, тощо.

003

У роботі конференції, що працювала в онлайн режимі, взяв участь професор кафедри фізики та методики її викладання нашого університету Величко С.П. Він виступив на секційному засіданні конференції із доповіддю, в якій розкрив особливості створення програмного педагогічного забезпечення з метою узгодження усіх блоків сконструйованого в Лабораторії КОЗН «Спектрометра-01». У приладі передбачене автоматичне управління  під час використання його для навчальних цілей у ході вивчення оптичного випромінювання, його закономірностей і законів та особливостей проведення спектрального аналізу. Цей прилад демонструвався на звітній конференції минулого рокув Інституті ІТЗН НАПН України і викликав бурхливе обговорення і зацікавленість учасників конференції.

Інформацію підготував професор Величко С.П.