Викладачі кафедри теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності професор Садовий М.І., доцент Трифонова О.М., доцент Абрамова О.В., доцент Пуляк О.В., доцент Чистякова Л.О., старший викладач Мироненко Н.В., старший викладач Манойленко Н.В., старший викладач Щирбул О.М., старший викладач Богомаз-Назарова С.М., викладач Куценко Т.В., зав. майстернею Хріненко Т.В. та кафедри педагогіки та менеджменту освіти доцент Краснощок І.П. з 01 грудня 2020 року по 11 грудня 2020 року пройшли підвищення кваліфікації (у формі стажування) в Українська інженерно-педагогічній академії м. Харків.

001

Тема стажування «Методика викладання дисциплін професійного спрямування та новітніх технологій дизайн-проєктування та виготовлення одягу». У ході стажування викладачі вивчали досвід і методики проведення повідними викладачами технологічного факультету УІПА лекційних, лабораторних та практичних занять, організації самостійної роботи здобувачів з метою подальшого використання у власній педагогічній діяльності при вивченні фахових дисциплін. Ознайомилися із особливостями організації дистанційного навчання на платформі Moodle та з роботою з використанням сервісу Google Meet.

002

За час навчання у форматі онлайн-лекцій, демонстрації презентацій, обговорень та дискусій викладачі кафедри отримала нові знання з таких тем: Інноваційні методи формування компетентностей майбутніх фахівців швейного профілю. Напрямок моди в індустрії швейних виробів на 2020-2021 роки. Фотографія в індустрії моди. Залучення адитивних технологій у легкій промисловості. Автоматизація процесів виробництва швейних виробів. Сучасне обладнання швейного виробництва. Smart технології у виробництві одягу. Сучасні еко-матеріали. Проєктування швейних виробів з тканин з рисунком.

003004005

Інформацію підготувала старший викладач кафедри ТМТПОПБЖ Мироненко Н.В.