27 жовтня 2020 р. відбувся другий етап проекту «Зміни педагогічних факультетів та університетів у 21 столітті», який проводиться на базі Чеського університету імені Марасика. І знову у цьому проекті взяли участь викладачі фізико-математичного факультету. Учасники конференції прослухали ґрунтовну доповідь професора Пітера Черніковські (Petr Cernikovsky) . Вчений поділився досвідом реформування вищої освіти у Чеській республіці. Основними завданнями реформи є забезпечення умов для доступності та якості освіти. У 1989 р. в державі було 113 300 студентів, у 2010 р. майже 400 тисяч, а у 2016 р. їх стало 299 тисяч. За останні роки зменшення студентів сталося за рахунок зменшення приватних ЗВО через фінансову кризу, публічні ЗВО утримує держава. Щороку до ЗВО вступає 50% випускників середніх шкіл. Крім цього до Чеських університетів вступає молодь із майже 30 держав світу, що свідчить про зацікавленість влади до цього.

001

Розглядаючи проблему якості освіти, професор звернув увагу на пошук нових відповідей на старі запитання. Вища освіта стала більш комплексною ніж раніше. Виходячи із цього якість розглядається через призму: досконалості, послідовності, доцільності. ефективності, додаткової вартості. Друга та третя позиції стали визначальними в Чеських ЗВО.

002

Пітеру Черніковські учасники проекту задали майже 40 запитань, на які він дав повну відповідь. У дискусії через запитання-відповіді взяли участь викладачі ЦДПУ імені Володимира Винниченка доктор педагогічних наук, доцент О. Трифонова, доктор педагогічних наук, доцент В. Плющ та професор М. Садовий.

Повідомлення підготували доцент О. Трифонова та професор М. Садовий.