08 жовтня 2020 року об 11.00 в Міністерстві освіти і науки України т.в.о. Міністра освіти Сергій Миколайович Шкарлет, заступник Міністра Любомира Степанівна Манзій, заступник директора Команди підтримки реформ МОН Роман Богданович Шиян, директор Українського інституту розвитку освіти Вадим Анатолійович Карандій презентували Державний стандарт базової середньої освіти. Відеотрансляцію можна було переглянути у режимі онлайн.

1

Було повідомлено, що Державний стандарт базової середньої освіти затверджено постановою від 30 вересня 2020 р. № 898 Кабінету Міністрів України.Державний стандарт буде застосовуватися з 1 вересня 2022 р. для учнів, які навчаються за програмами дванадцятирічної повної загальної середньої освіти.

З метою забезпечення впровадження Державного стандарту базової середньої освіти, до 31 грудня 2020 року планується розробити типові освітні програми для учнів закладів загальної середньої освіти.

2

Сутність стандарту полягає у визначенні вимог до компетентностей та обов’язкових результатів навчання здобувачів базової середньої освіти, а також загального обсягу навчального навантаження. В документі виокремлено 9 освітніх галузей (мовно-літературна, математична, природнича, технологічна, інформатична, соціальна і здоров’язбережувальна, громадянська та історична, мистецька, фізична культура), до яких визначено мету, компетентнісний потенціал, обов’язкові результати навчання учнів та вимоги до цих результатів.Особливістю нового стандарту є прописані орієнтири для оцінювання учнів, коли необхідно оцінювати не лише результати навчання, а навчальний поступ дітей з метою відстеження особистісного розвитку учнів для побудови індивідуальної освітньої траєкторії для кожного з них. У базовому навчальному плані визначено рекомендовану, мінімальну та максимальну кількість навчальних годин за циклами навчання (5-6, 7-9 класи). Така різниця дає можливість гнучко перерозподіляти навчальні години між галузями, на опанування навчальних предметів та інтегрованих курсів не порушуючи рекомендованої кількості годин на освітню галузь,якщо педагогічна спільнота закладу загальної середньої освітивизначить це за доцільне.

Загалом до розробки стандарту на різних етапах його створення було залучено близько ста представників науково-педагогічної спільноти, міжнародних експертів з проєктів «Нова українська школа – 2» (Республіка Польща), «Демократична школа» Європейського Центру імені Вергеланда (Королівство Норвегія), «Фінська підтримка реформи української школи» (Фінляндська республіка)та інших фахівців.

3

Після першого громадського обговорення проєкту, яке відбулося з 12 червня по 25 липня 2019 року, було прийнято рішення про його доопрацювання з урахуванням отриманих зауважень та пропозицій. Для цього було створено робочу групу розробників (наказ МОН від 10.12.2019 № 1533 (зі змінами)), до якої увійшли академіки, освітні експерти, науковці, педагоги тощо.

4

Серед співрозробників Державногостандарту є й викладачка фізико-математичного факультету Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, доцент Оксана Віталіївна Абрамова, яка працювала над написанням Технологічної галузі вказаного документу.

5

В лютому 2020 року у Києві проходили експертні обговорення змісту проєкту Державного стандарту за усіма освітніми галузями,у якому взяли участь науковці, методисти, педагоги-практики з усієї України. За підсумками обговорень було складено протоколи усіх зауважень та пропозицій, які було ретельно проаналізовано.

678

4 березня 2020 року на офіційному веб сайті МОНУ було оприлюднено проєкт Державного стандарту базової середньої освіти та проведене друге громадське обговорення. Електронні консультації з громадськістю тривали з 04 березня по 31 березня 2020 року й за цей період надійшло 434 звернення із пропозиціями та зауваженнями щодо змісту проєкту, які було проаналізовано та враховано частково, частину пропозицій враховано повністю, частину – відхилено. Під час громадського обговорення експертами-аналітиками дослідження PISA було здійснено експертизу обов’язкових результатів, визначених у Державному стандарті, на предмет їх відповідності компетентнісному підходу до навчання та оцінювання й загалом отримано позитивні експертні висновки.

Міністерство освіти і науки України за сприяння NDI Ukraine та Всеукраїнської ініціативи «Активна Громада» від Інституту «Республіка» з 2по 18 червня 2020 рокупровелиу різних регіонах України серію публічних консультацій з питань імплементації стандарту в форматі онлайн-модерованої дискусії на платформі Zoom із трансляцією у соцмережах.Загалом у консультаціях прийняло участь близько 700 учасників з усієї України: вчителі, авторські колективи, інститути підвищення кваліфікацій (46,21 %); керівники (27,25 %); науковці, а саме: наукові інституції, наукові експерти (12,13 %);батьки (9,84 %);громадські організації (3,14 %).Серед учасників дискусії були також викладачі фізико-математичного факультету ЦДПУ, про що вже повідомлялося раніше на сайті факультету. Ціллю консультацій було обговорення з широким колом ключових стейкхолдерів освітнього процесу ряду питань (дорожньої карти імплементації Державного стандарту базової середньої освіти;варіативної структури типової освітньої програми та типових навчальних планів;шляхів реалізації освітніх галузей через навчальні предмети та інтегровані курси;готовності закладів освіти до організації освітнього процесу за власними освітніми програмами;готовності вчителів до конструювання і реалізації власних програм;ставлення освітянської спільноти до інтеграції знань та реалізації інтегрованих курсів у освітньому процесі тощо); створення проєкту Типової освітньої програми базової середньої освіти; отримання зворотного зв’язку від учасників; пошук та залучення до реформи агентів змін у регіонах.

Отже, затвердженню Державного стандарту базової середньої освіти напередодні Дня освітян передував довгий шлях розробки його змісту робочою групою, аналізу експертами, консультацій та обговорень з широким загалом небайдужої громадськості, батьків, науково-педагогічної спільноти тощо.