17-24 червня 2020 року на фізико-математичному факультеті ЦДПУ ім.В.Винниченка проходила державна атестація випускників-фізиків – бакалаврів і магістрантів. Членами комісії було розроблено процедуру дій з використанням електронних ресурсів Google Meet, ZOOМ, Viber, електронної пошти й узгоджено її із здобувачами.

фото 1

Студенти групи ФА16Б спеціальності 014.08 Середня освіта (Фізика), до речі, це був перший в історії нашого університету випуск бакалаврів за освітньо-професійною програмою «Середня освіта (Фізика та Мова і література (англійська)», повністю виконали навчальний план та були допущені до Державної атестації.

Випускники успішно пройшли атестацію, продемонструвавши рівень сформованості фахових компетентностей, розуміння механізмів організації педагогічного процесу, достатні для роботи на посадах учителів фізики основної школи.

фото 2фото 3

Значно насиченішою була атестація студентів групи ФМ 17Б-С, які навчались за освітньо-професійною програмою «Середня освіта (Фізика та Математика)».

На першому, комплексному іспиті з загальної і теоретичної фізики (теоретична частина), педагогіки, психології і методики навчання фізики (практична частина), випускники продемонстрували достатній рівень професійної сформованості за спеціальністю 014 Середня освіта (Фізика).

фото 4фото 5

Належний професійної сформованості було підтверджено і на другому екзамені за спеціальністю 014 Середня освіта (Математика). На ньому студенти групи ФМ 17Б-С демонстрували знання з математичного аналізу, алгебри, геометрії, методики навчання математики.

фото 6фото 7

З використанням електронного ресурсу Google Meet відбувся й захист кваліфікаційних робіт магістрантами групи ФП18М-З спеціальності 014 Середня освіта (Фізика). У режимі відеоконференції державна атестаційна комісія заслухала доповіді студентів, які доповнювалися цікавими презентаціями. Усі роботи виконані на належному науковому та методичному рівні відповідно до чинних нормативних документів та методичних вказівок.

фото 8фото 9

Отже, державна атестація студентів-фізиків у дистанційному режимі пройшла успішно й збагатила неоціненним досвідом як викладачів, так і новоспечених вчителів.

Вітаємо випускників та бажаємо подальших життєвих успіхів.

Підготував доцент кафедри фізики та методики її викладання Волчанський О.В.