В рамках XV-ї Міжнародної конференції «Стратегія якості в промисловості і освіті», яка традиційно відбувається на базі Технічного університету м. Варна (Болгарія) проходило науково-педагогічне стажування (в період з 31 травня по 09 червня 2019 р.), учасником якого була доцент кафедри фізики та методики її викладання, доктор педагогічних наук Сальник Ірина Володимирівна.

001

Варненський технічний університет – наслідувач технічного факультету Варненського державного університету, який заснований у 1962 році. В 1995 році «Технічний університет – Варна» стало офіційною назвою закладу. Заклад акредитований Асоціацією європейських університетів (EUA).

Університет має 6 факультетів: машинно-технологічний, електротехнічний, суднобудівний, факультет електроніки, факультет обчислювальної техніки та автоматизації, морських наук та екології. Крім того окремими підрозділами працюють два департаменти: математики, фізики та хімії, а також мовний. Одночасно з технічними спеціальностями студенти університету мають можливість отримати додаткову професійну кваліфікацію «вчитель», а вчителі навчальних закладів підвищити свою кваліфікацію пройшовши короткострокові або довгострокові курси.

002003

В університеті діє 70 магістерських та 31 докторська програми. Тобто він є одним з найпотужніших закладів вищої освіти Болгарії.

Під час проходження стажування учасники були ознайомлені із оснащенням деяких лабораторій (всього в університеті їх 20): механотроніки, CAD/CAM/CNC систем, нових енергетичних систем, а також відвідали навігаційний тренажерний комплекс. Оснащувати лабораторії сучасним обладнанням, наприклад, автоматизованими моделями виробничих процесів, допомагають компанії-партнери університету, зокрема Siemens.

В рамках міжнародної програми науково-педагогічного стажування «Сучасні тенденції у вищій освіті в країнах Європейського союзу. Досвід Технічного Університету Варни» учасниками були опрацьовані чотири базові модулі програми:

1 Освітні системи країн Євросоюзу і особливості організації навчального процесу в європейських університетах. Акредитація освітніх програм і базові підходи у забезпеченні якості в освіті (на прикладі ТУ-Варна)

2 Психолого-педагогічні аспекти організації навчального процесу в умовах розширення міжнародного обміну викладачами та студентами.

3 Міжнародне співробітництво в галузі науки та освіти. Досвід реалізації наукових та освітніх програм (на прикладі ТУ-Варна)

4 Політика ЄС щодо інновацій та наукових досліджень і фінансування освіти. Організація взаємодії вищого навчального закладу з промисловістю та бізнесом. Досвід ТУ-Варна.

004005

Перший модуль був представлений Тошко Петровим (проректором ТУ‐Варна з акредитації та зв’язків з громадськістю), який ознайомив з особливостями акредитації та ліцензування освітніх послуг в країнах ЄС та в ТУ‐Варна, та Даніелою Тонєва‐Жейновою (керівником Центру якості ТУ‐Варна), яка детально розповіла про систему управління якістю освіти в ТУ‐Варна. Досить цікавим та корисним є досвід роботи університету в напрямі прорахунку ризиків розвитку закладу. Для цього в університету створені дві комісії (академічна та неакадемічна), які кожні півроку збирають інформацію про ризики в роботі університету (подаються підрозділами), що пов’язані з фінансовою та освітньою діяльністю, та прораховують ймовірні шляхи вирішення. В університеті діє сертифікована європейська система керування якістю освіти, за допомогою якої і здійснюється керування ризиками в розвитку закладу.

006007

Про реалізацію проектної діяльності для студентської та викладацької мобільності в рамках програми Erasmus + повідомила Светлана Савова (д-р інженерії, гл. асистент, координатор ERASMUS +). ТУ-Варна підписали угоди про обмін в рамках програми ERASMUS + з 83 європейськими університетами та компаніями з 23 країн. Протягом останнього року були укладені контракти на мобільність 85 студентів і аспірантів (8 для навчання і 77 для практики). Інтерес до мобільності студентів в навчальних цілях виріс на 60%, зокрема для практичної підготовки.

Основна причина підвищеного інтересу до мобільності студентів для практики полягає в тому, що для отримання сертифіката штурмана, судноводія, головного інженера або електрика потрібен певний стаж роботи на судні. Багато студентів проходили практику в турецьких, британських, іспанських і фінських компаніях. 46 стажерів до квітня 2019 року завершили свої стажування за фінансової підтримки програми ERASMUS +. Одночасно університет приймає студентів за програмою мобільності. Так, за останній рік було прийнято на навчання 6 студентів з Північної Македонії, Турції та Польщі. Вагомим недоліком в розширенні мобільності студентів визначений низький рівень професійної англійської мови у студентів.

008009

Светлана Савова повідомила також про результати мобільності викладачів університету. За період з початку 2018 н.р. до квітня 2019 року в ТУ Варна були реалізовані 71 програма викладацької мобільності (12 для викладання і 59 для навчання). За цей період була підтверджена участь 21 іноземного викладача з університетів Тиргу-Чжоу в Румунії, Каунасі - Литва, Стамбул і Орду - Туреччина і Оломоуц - Чеська Республіка в програмах університету.

З метою підвищення мобільності студентів та викладачів в університеті розробляються програми вивчення англійської мови, а також удосконалюється веб-сторінка університету для полегшення доступу до адміністративної процедури мобільності (електронні документи) та контактів з викладачами та координаторами.

В реалізації програми мобільності в рамках ERASMUS + бере участь весь університет. На кожній кафедрі та в усіх департаментах є відповідальні за його реалізацію.

Тодор Ганчев (Проректор «Наукова, науково‐прикладна і проектна діяльність») ознайомив з організацією та основними напрямами розвитку наукових досліджень в ТУ‐Варна.

Останній четвертий модуль був організований в режимі дискусії та обговорення досвіду болгарських та українських університетів в напрямі запровадження дуальної освіти. Зокрема, про роботу ТУ-Варна в напрямі залучення бізнесу та підписання угод на підготовку студентів, розповіла Марія Маринова (проректор ТУ‐Варна з навчальної роботи).

В подальшому учасники стажування виступали із доповідями, що стосуються актуальних питань якості підготовки фахівців з вищою освітою. Зокрема, І.В. Сальник була запропонована доповідь на тему: Технології мобільного навчання у професійній підготовці вчителів: переваги, проблеми, перспективи, яка викликала жваве обговорення.

Слід відмітити, що проведені майстер-класи та круглі столи в рамках програми стажування, були досить корисними в плані ознайомлення з європейським досвідом організації навчального процесу в закладах вищої освіти.

Доцільним для розвитку нашого університету є досвід з організації студентської та викладацької мобільності через участь у європейських програмах (ERASMUS +), що дозволить залучити для цього додаткові кошти та налагодити контакти з представниками закладів вищої освіти інших країн.

010011

Одночасно, учасники стажування були ознайомлені з мальовничими та цікавими місцями Болгарії. Вони відвідали старовинне місто Несебир на південному сході Болгарії, заснування якого відносять до ІІ тис. до н. е. Несебир оголошений архітектурним і археологічним заповідником, а в 1983 році потрапив до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО (історична частина).

Також учасники ознайомилися з такими історичними місцями Болгарії як фортеця Каліакра з мисом, що виступає в море на 2 км; Ботанічний сад Балчика – багаторівневий парк з екзотичними рослинами з усього світу, який був розбитий за наказом румунської королеви Марії, яка влаштувала у цій місцевості свою літню резиденцію; наскальний монастир Аладжа – найвідоміший середньовічний скельний монастир Болгарського Причорномор'я.

Загалом стажування тривало 8 днів, які були дуже насиченими на нові знайомства та враження. По завершенні роботи усі учасники отримали сертифікати міжнародного зразка.

Підготувала: доцент кафедри фізики та методики її викладання Сальник І.В.