Кафедра математики щиро вітає випускників, нещодавніх студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності Середня освіта (Математика) із отриманням дипломів магістра.

001

У другій половині грудня 2018 року магістранти спочатку продемонстрували набуті знання за період навчання у магістратурі фізико-математичного факультету, а саме успішно склали державні екзамени зі спеціалізації:

  • група МФЕ17М складали екзамен з дисциплін методика навчання фізики в старшій школі та методика навчання економіки в старшій школі,
  • група МІЕ17М складали екзамен з дисциплін методика навчання інформатики в старшій школі та методика навчання економіки в старшій школі.

002

Незадовго після екзамену магістранти успішно захистили свої кваліфікаційні роботи, більшість яких були з методики навчання математики в старшій школі і декілька робіт було з вибраних питань математики. Студенти показали високий кваліфікаційний рівень, на якому написані роботи. Під час захисту студенти продемонстрували, що вміють вільно виражати власні думки, робити правильні висновки, логічно й повно будувати відповіді на запитання, добре володіють сучасними ІКТ, ефективно використовують їх у навчанні.

003

Результати державної атестації  показали, що професорсько-викладацький склад університету готує висококваліфікованих вчителів. Це вказує на відповідність рівня підготовки магістрів державним вимогам.

Вітаємо випускників спеціальності «Математика» з успішним завершенням навчання, бажаємо нових перемог на шляху своєї професійної діяльності!

004005006

А також кафедра математики вітає усіх з прийдешніми святами, нехай рік новий принесе радість і щастя у ваші родини. Нехай він буде щедрим та багатим на добро й здобутки.