17 грудня 2018 року в приміщенні лабораторії № 204 відбувся захист кваліфікаційних робіт студентів групи СТ17М, спеціальності 112 Статистика.

1

Тематики кваліфікаційних робіт дуже різноманітна і охоплює багато галузей прикладної статистики, а частина робіт містить і нові ймовірнісно-статистичні результати.

2

Наприклад, у роботі Латій Яни поглиблена класична нерівність Височанського-Петуніна для класичних абсолютно-неперервних та сингулярних ймовірнісних розподілів. А у роботі Бондаренко Юлії досліджена величина відхилення розв’язків бінарної системи рівнянь Колмогорова із збуреннями параметрів синхронного та незалежного типу різними методами.

3

Цікавим був і блок робіт економічного напрямку. Напрямки економічних досліджень самі різноманітні. Студентка Раца Лілія виконала оцінку та прогноз нерівномірності доходів населення. Тищенко Анастасія провела аналіз, моделювання та прогноз оплати праці населення України. Чеголя Катерина здійснила моделювання сучасного стану ринку праці України. Запорожчук Тетяна виконала моделювання та прогнозування валютних курсів за допомогою моделей ARIMA. Робота Чистякової Тетяни була присвячена оцінці ризиків у автострахуванні, яка у подальшому оцінюється страхувальником.

Ще один цікавий і популярний блок робіт присвячений комплексному статистичному аналізу складних гендерних індексів, які включають в себе багато сфер людської діяльності і виявляють гендерні відмінності у цих сферах. Сандирєва Марина розробила свою методику аналізу складних гендерних індексів методами кореляційного та кластерного аналізів на прикладі індексу глобального гендерного розриву. А Маленко Тетяна провела статистичний аналіз індексу гендерної рівності у Європейському Союзі.

Роботи Хайдарової Юлії та Добридня Павла були присвячені моделюванню різних демографічних процесів у Кіровоградській області та Центральноукраїнському регіоні.

4

В цілому захист проходив хоча і в напруженій, але продуктивній і робочій атмосфері. Жвавий обмін думками щодо представлених студентами результатів сприяв кращому усвідомленню ними планів  розгортання подальшого дослідження.

5

Повідомлення підготувала доцент кафедри ПМСЕ Акбаш К.С.