З 2011 року на кафедрі прикладної математики, статистики та економіки відкрито магістратуру зі спеціальності: 8.04020501 «Прикладна та теоретична статистика».

mag prk 1Право навчатися у магістратурі спеціальності «Прикладна та теоретична статистика»мають випускники бакалаврату 6.040205 «Статистика» та випускники спеціальності 7.04020501 «Статистика». На цей час напрям підготовки «Статистика» відкритий всього в декількох класичних університетах України у тому числі у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті. У нас існує денна форма навчання на державній (безкоштовній) та комерційній (з оплатою) основах. Ціна доступна, причому таке вкладання Ваших грошей може окупитися протягом першого року роботи випускника.

За кадровим складом наш факультет є одним з найпотужніших фізико-математичних факультетів в Україні. Доценти та професори, які читають навчальні курси на спеціальності «Прикладна та теоретична статистика» є випускниками класичних університетів України та Росії, а також кращими випускниками нашого університету, які закінчили аспірантуру у столичних вузах. Для читання деяких спеціальних курсів запрошуються фахівці статистики із Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Наукові діяльність викладачів кафедри прикладної математики, статистики та економіки тісно пов’язана з дослідженнями у галузі статистики, що є запорукою високоякісного викладання професійно-орієнтованих курсів.

За планом підготовки спеціальності «Прикладна та теоретична статистика» є великий блок дисциплін професійно-орієнтованої математичної та природничо-наукової  підготовки: вибіркові обстеження, випадкові процеси та їх застосування, параметрична та непараметрична статистика, математика фінансів та страхування, теорія ризиків в економіці та страхуванні, імовірнісні методи дослідження операцій, статистичний аналіз даних та комп’ютерна статистика, вибрані питання статистики, науковий семінар.

Цикл професійно-орієнтованої гуманітарної та соціально-економічної підготовки: ділове спілкування іноземною мовою, методологія та організація наукових досліджень, інтелектуальна власність, цивільний захист, охорона праці в галузі, педагогіка вищої школи, психологія вищої школи. Також в залежності від спеціалізації частина дисциплін виноситься на вибір студента.

mag prk 2На даній спеціальності заплановано обов’язкове написання курсової та магістерської роботи, проходження асистентської практики та складання державного екзамену з прикладної та теоретичної статистики.

Предметом професійної діяльності фахівця-статистика є вивчення та прогнозування тенденцій економічних, соціальних та інших явищ на основі обробки статистичних досліджень: фінансових показників в різних галузях економіки, опитування населення з життєво важливих проблем, екзит-полів під час голосування, тощо.

Фахівці-статистики потрібні на державних підприємствах, так, більшість багатьох промислових об’єднань та підприємств мають статистичні відділи. Останнім часом все більше зростає попит на фахівця-статистики і на приватних фірмах, які дбають про свої доходи.

mag prk 3Не обходиться без статистиків і у банківській системі для роботи у відділах, що потребують знань при визначенні середніх величин прибутковості суб’єктів господарської діяльності, визначення ефективності інвестиційних проектів, середньої і зваженої ставки відсотку за різними кредитами, зокрема, державними, комерційними, банківськими, іпотечними, лізинговими та іншими.

Страхова справа бурхливо розвивається в Україні і тут як ніколи потрібні випускники спеціальності «Статистика» та «Прикладна та теоретична статистика» для правильного передбачення розміру страхового внеску, визначення ризиків та їх наслідків, а також для проведення актуарних розрахунків. Слід також зауважити, що дуже гостро стоїть проблема проведення стохастичного аналізу портфельних інвестицій та платіжних зобов’язань, що неможливо без професійних знань та умінь статистика.

Статистики найвищої кваліфікації називаються АКТУАРІЇ.

Саме вони на Заході є одними з найвисокооплачуваних фахівців.