Триває серія регіональних нарад Міністерства освіти і науки України, під час яких обговорюються актуальні питання реформування процесу підготовки і атестації наукових та науково-педагогічних кадрів, відповідальності спеціалізованих вчених рад за прийняття рішень про присудження наукових ступенів, вчених (науково-технічних) рад закладів вищої освіти (наукових установ) щодо присвоєння вчених звань.

12 квітня 2018 року така нарада об’єднала наукову спільноту Кіровоградської та Дніпропетровської областей на базі Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

2

Учасниками від Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка стали проректор з наукової роботи Сергій Павлович Михида, завідувач відділу аспірантури та докторантури Юлія Юріївна Сільченко, вчений секретар Спеціалізованої вченої ради Д 23.053.04 Олена Михайлівна Трифонова (доцент кафедри фізики та методики її викладання) та вчений секретар Спеціалізованої вченої ради К 23.053.02 Тетяна Володимирівна Окольнича.

3

Під час регіональної наради всі охочі мали змогу прослухати доповідь та поспілкуватися з директором департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Андрієм Гаррієвичем Шевцовим, а також обмінятися досвідом роботи з ректором Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара Миколою Вікторовичем Поляковим, головою постійної комісії Дніпропетровської обласної ради з питань освіти, науки, сім’ї та молоді Віктором Володимировичем Сиченком, заступником директора департаменту освіти і науки Дніпропетровської ОДА Антоном Львовичем Демурою.

4

У своїй доповіді А.Г. Шевцов наголосив, що зараз ми живемо у перехідний період, поки повноцінно не запрацює Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти. При цьому ми спостерігаємо ряд систематичних недоречностей у роботах спецрад: тенденція погіршення експертизи дисертацій на рівні спеціалізованих вчених рад; відсутність належним чином організованої дискусії на захисті дисертації; відсутність чіткої оцінки теоретичного рівня підготовки здобувача; відсутність чітко визначеного особистого внеску дисертанта у працях написаних у співавторстві; не акцентується увага на обізнаності дисертанта з науковими працями інших фахівців розглядуваної спеціальності.

5

Андрій Гаррієвич також наголосив, що окремої уваги заслуговує проблема «запозичення текстів» та «існування фейкових наукових видань». Щодо цих проблем Міністерством освіти і науки були підготовлені відповідні листи та надіслані до наукових установ та закладів вищої освіти (Лист 1 та Лист 2).

Підсумовуючи сказане, А.Г. Шевцов акцентував увагу на відповідальності всіх учасників атестаційного процесу, як здобувачів, так і членів спеціалізованих вчених рад.

Також під час наради обговорювали право університетів надавати довідку про знання певної мови країн Євросоюзу на рівні B2. Такі довідки можуть видавати університети з відповідним (магістерським) рівнем викладання іноземних мов.

Андрій Гаррієвич ознайомив з новим Порядком формування Переліку наукових фахових видань України (Лист 3).

Серед перспектив були визначені: затвердження нового Положення про опублікування результатів дисертацій, яке буде відображати систему накопичення балів; автоматизація в Інтернеті процесу атестації кадрів; створення національного репозитарію дисертацій; забезпечення функціонування власних електронних кабінетів спеціалізованих вчених рад.

Після наради всі охочі мали змогу ознайомитися з виставкою творчих робіт співробітників Наукової бібліотеки Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара та основних наробок Noosphere в напрямку 3D моделювання.

67