6 квітня на третій парі в ауд. 105 відбулось чергове засідання гуртка мікропроцесорної техніки під керівництвом доцента кафедри інформатики та інформаційних технологій Баранюка О.Ф. Основу гуртка складають студенти першого та третього курсу спеціальності Комп’ютерні науки.

Мікропроцесорна техніка – область електроніки, яка на даному етапі розвивається швидкими темпами. Для успішного оволодіння нею потрібні знання принципів побудови систем різних рівнів складності та різноманітного призначення, архітектурних рішень, способів та засобів організації обміну інформацією. 

2

Метою функціонування такого гуртка є закладення основ знань в галузі мікропроцесорної техніки, які необхідні майбутнім спеціалістам-практикам з інформаційних технологій. Одне із завдань гуртка – це оволодіння навичками проектування систем на основі мікроконтролерів, які стали сьогодні доступними і популярними.

В ході занять студенти познайомляться з платформами розробки типу Arduino, різноманітними датчиками та виконавчими механізмами основами електротехніки та електроніки, протоколами обміну даними, навчаться збирати схеми різних пристроїв та програмувати їх. Пізніше учасники гуртка познайомляться з принципами побудови та програмування робототехнічних пристроїв.

3

Повідомлення підготувала доцент Присяжнюк О.В.