paraschuk

завідувач кафедри інформатики та інформаційних технологій, кандидат фізико-математичних наук,

доцент кафедри інформатики

Тема дисертації: «Алгебри відношень груп підстановок і групи з властивістю обміну», 1987 р.

Коло наукових інтересів:

         • теорія та технології програмування
         • алгебра і теорія чисел
         • теорія та технології тестування
         • методологічні та методичні проблеми використання інформаційних технологій в навчальному процесі

Має біля 60 публікацій

Baranuk1

Доцент кафедри інформатики та інформаційних технологій, кандидат технічних наук

Тема дисертації: «Автоматизована система технічної діагностики доїльних апаратів», 1990 р.

Коло наукових інтересів:

       • системи автоматизації виробництва та інформаційні системи;
       • мікроконтролери та низькорівневе програмування;
       • проблеми викладання комп'ютерних наук у вищій школі.

Має понад 40 публікацій

Boliliy1

доцент кафедри інформатики та інформаційних технологій,

кандидат фізико-математичних наук, доцент

Тема дисертації:

«Сингулярно збурені диференціальні рівняння з псевдодиференціальною точкою звороту», 2003 р.

Коло наукових інтересів:

        • диференціальні рівняння, задачі з точками звороту;
        • проблеми модернізації навчального процесу;
        • ІКТ у освіті;
        • технології дистанційного навчання.

Має  більше 100 публікацій.

Lupan1

доцент кафедри інформатики, кандидат педагогічних наук

Тема дисертації:

«Підвищення рівня теоретичних знань старшокласників на основі комп’ютерно-орієнтованої системи навчання алгебри і початків аналізу», 2002 р.

Коло наукових інтересів:

        • проблеми підготовки вчителів інформатики;
        • методичні аспекти вивчення мов програмування;
        • розв’язування олімпіадних задач з інформатики та програмування;
        • методи та комп’ютерні засоби аналізу даних, обробка великих даних;
        • вибіркові обстеження.

Має більше 80 публікацій.

Prisajnuk1

доцент кафедри інформатики та інформаційних технологій, кандидат технічних наук

Тема дисертації:

«Розробка алгоритмів послідовного аналізу варіантів для задач експертного оцінювання та їх застосування», 2003 р.

Коло наукових інтересів: системи та методи прийняття рішень; інтелектуальні системи та моделі; технології обробки експертної інформації.

Автор понад 70 наукових та методичних друкованих праць.

Rezina1

доцент кафедри інформатики, кандидат педагогічних наук

Тема дисертації:

«Формування інформаційно-пошукових та дослідницьких умінь учнів старшої школи в процесі навчання інформатики», 2005 р.

Коло наукових інтересів:

         • дослідження можливостей використання ресурсів мережі інтернет у науковій, дослідницькій та навчальній діяльності;
         • технології опрацювання текстових даних;
         • технології дистанційного навчання.

Має більше 40 публікацій.

Shlanchak1

доцент кафедри інформатики та інформаційних технологій, кандидат педагогічних наук,

доцент

Тема дисертації:

«Формування професійної компетентності майбутніх фахівців з інформаційних технологій у вищих навчальних закладах», 2014 р.

Коло наукових інтересів:

       • педагогічні проблеми впровадження ІКТ у закладах вищої освіти та закладах середньої освіти;
       • технології дистанційного навчання;
       • використання елементів ігрофікації у навчанні;
       • комп’ютерна графіка та мультимедійні продукти.

kotyak2

старший викладач кафедри інформатики та інформаційних технологій, магістр інформатики

Коло наукових інтересів:

        • ІКТ у освіті;
        • технології дистанційного навчання;
        • веб-орієнтовані системи тестування навчальних досягнень.

Має біля 30 публікацій.

puzikova2

старший викладач кафедри інформатики та інформаційних технологій, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри інформатики та інформаційних технологій

Тема дисертації:

«Теорія нормалізації в табличних базах даних», 2016 р.

Коло наукових інтересів:

        • аксіоматики функціональних і багатозначних залежностей в реляційних (табличних) базах даних;
        • математична теорія нормалізації.

Має більше 30 публікацій.

Drogovoz1

викладач кафедри інформатики та інформаційних технологій, магістр інформатики

Коло наукових інтересів:

       • розвиток творчих здібностей учнів;
       • ІКТ в освіті;
       • технології дистанційного навчання.

Має біля 30 публікацій.

Kopotiy1викладач кафедри інформатики та інформаційних технологій, магістр інформатики

Коло наукових інтересів:

      • дослідницькі методи навчання;
      • проектні навчальні технології;
      • ІКТ у освіті;
      • технології дистанційного навчання.

Має більше 80 публікацій.

 

shevchenkoстарший лаборант кафедри інформатики та інформаційних технологій

Наукові інтереси: впровадження сучасних програмних засобів у викладання класичних математичних курсів, зокрема, у математичний аналіз; математичне та економетричне моделювання.

Має біля 25 наукових та науково-методичних публікацій. Автор і співавтор 8 навчальних та навчально-методичних посібників.

chernishovaCтарший лаборант комп’ютерної лабораторії

Освіта: Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування

Спеціальність: «Сільськогосподарські машини»

 

kisla1

Cтарший лаборант  комп’ютерної лабораторії

Освіта: Кіровоградський державний педагогічний інститут імені О. С. Пушкіна 

Спеціальність: «Математика та основи інформатики» 

1997 -  магістратура за спеціальністю «Інформатика»

semenova

Cтарший лаборант комп’ютерної лабораторії

Освіта: Кіровоградський державний педагогічний університету імені Володимира Винниченка

Спеціальність: «Інформатика» 

 

shlapak

Cтарший лаборант комп’ютерної лабораторії

Освіта: Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. В. Винниченка (2009р.).

Спеціальність: «Статистика».