paraschukзавідувач кафедри

доцент, кандидат фізико-математичних наук

Тема дисертації: «Алгебри відношень груп підстановок і групи з властивістю обміну», 1987 р.

Коло наукових інтересів:

 • теорія та технології програмування
 • алгебра і теорія чисел
 • теорія та технології тестування
 • методологічні та методичні проблеми використання інформаційних технологій в навчальному процесі

Має більше 50 публікацій

filer

доктор технічних наук, кандидат фізико-математичних наук, професор

Теми дисертацій

 • Кандидатська дисертація: «Асимптотичні методи дослідження диференціальних рівнянь, що описують поведінку коливальних систем разом з двигуном», 1966 р.
 • Докторська дисертація: «Динаміка вібраційних систем у взаємодії з електродвигунами та навантаженням», 1987 р.

Наукові інтереси: в 1960 – 1990 рр. динаміка вібраційних машин у взаємодії з електродвигунами і технологічним навантаженням. З 1979 р. досліджує проблеми сонячної активності та її впливу наПриродуіСоціум, методи прогнозу майже періодичних процесів, розробка самих прогнозів.У 1992 р. був учасником Установчого з’їзду Української Академії оригінальних ідей (УАОІ), в 1993 обраний академіком УАОІ. Організував Кіровоградське відділення УАОІ. Призначений керівником секції математики та фізики УАОІ.

Має понад 700 наукових праць, співавтор програмного продукту для прогнозування майже періодичних процесів, систематично подає до СМІ науково-популярні повідомлення. 

 Детальніше...

Baranuk1доцент, кандидат технічних наук

Тема дисертації: «Автоматизована система технічної діагностики доїльних апаратів», 1990 р.

Коло наукових інтересів:

 • системи автоматизації виробництва та інформаційні системи;
 • моделювання об’єктів засобами комп’ютерної техніки;
 • проблеми викладання комп'ютерних наук у вищій школі.

 Маєбільше 30 публікацій

charenkoкандидат технічних наук, професор

Тема кандидатської дисертації: «Рідинна епітаксія твердих розчинів PbSnTe та PbSnTeSe.» (1989 р.)

Наукові інтереси: технологія матеріалів електронної техніки; проблеми підготовки висококваліфікованих вчителів.

Публікації:автор близько 200 наукових праць, серед яких 10 навчальних посібників для студентів, 6 із яких рекомендовані МОН України як навчальні посібники для відповідних спеціальностей.

Підготував трьох кандидатів технічних наук (Рябець С.І., Ткачук А.І., Ковальов Ю.Г.)

За плідну наукову діяльність увійшов до Міжнародного енциклопедичного видання «Who’s Who on the World».

Boliliy1доцент, кандидат фізико-математичних наук

Тема дисертації: «Сингулярно збурені диференціальні рівняння з псевдодиференціальною точкою звороту», 2003 р.

Коло наукових інтересів:

 • диференціальні рівняння, задачі з точками звороту;
 • проблеми модернізації навчального процесу;
 • ІКТ у освіті;
 • технології дистанційного навчання.

Має  більше 30 публікацій.

Lupan1доцент, кандидат педагогічних наук

Тема дисертації: «Підвищення рівня теоретичних знань старшокласників на основі комп’ютерно-орієнтованої системи навчання алгебри і початків аналізу», 2002 р.

Коло наукових інтересів:

 • проблеми підготовки вчителів інформатики;
 • методичні аспекти вивчення мов програмування;
 • розв’язування олімпіадних задач з інформатики та програмування;
 • методи та комп’ютерні засоби аналізу даних.

Має більше 60 публікацій.

Prisajnuk1доцент, кандидат технічних наук

Тема дисертації: «Розробка алгоритмів послідовного аналізу варіантів для задач експертного оцінювання та їх застосування», 2003 р.

Коло наукових інтересів:

 • нечіткі моделі прийняття рішень;
 • обробка експертної інформації.

Має більше 40 публікацій.

Rezina1доцент, кандидат педагогічних наук

Тема дисертації: «Формування інформаційно-пошукових та дослідницьких умінь учнів старшої школи в процесі навчання інформатики», 2005 р.

Коло наукових інтересів:

 • дослідження можливостей використання ресурсів мережі інтернет у науковій, дослідницькій та навчальній діяльності;
 • технології опрацювання текстових даних;
 • технології дистанційного навчання.

Має більше 20 публікацій.

Shlanchak1доцент, кандидат педагогічних наук

Тема дисертації: «Формування професійної компетентності майбутніх фахівців з інформаційних технологій у вищих навчальних закладах», 2014 р.

Коло наукових інтересів:

 • системи комп’ютерної математики; педагогічні проблемами впровадження комп’ютерних засобів символьних обчислень у вищій школі на різних спеціальностях;
 • технології дистанційного навчання.

Має більше 20 публікацій.

kotyak2старший викладач 

Коло наукових інтересів:

 • ІКТ у освіті;
 • технології дистанційного навчання;
 • веб-орієнтовані системи тестування навчальних досягнень;
 • проектування та створення Веб-додатків.

Має більше 20 публікацій.

puzikova2

старший викладач, кандидат фізико-математичних наук

Тема дисертації: Теорія нормалізації в табличних базах даних

Коло наукових інтересів:

 • аксіоматики функціональних і багатозначних залежностей в реляційних (табличних) базах даних;
 • математична теорія нормалізації.

Має більше 20 публікацій.

andronatiyвикладач 

Коло наукових інтересів:

 • веб 2.0;
 • ІКТ у освіті;
 • технології дистанційного навчання.

Має біля 10 публікацій.

Drogovoz1викладач 

Коло наукових інтересів:

 • розвиток творчих здібностей учнів;
 • ІКТ в освіті;
 • технології дистанційного навчання.

Kopotiy1викладач 

Коло наукових інтересів:

 • дослідницькі методи навчання;
 • проектні навчальні технології;
 • ІКТ у освіті;
 • технології дистанційного навчання.

Має більше 30 публікацій.

shevchenkoстарший лаборант кафедри інформатики та інформаційних технологій

Наукові інтереси: впровадження сучасних програмних засобів у викладання класичних математичних курсів, зокрема, у математичний аналіз; математичне та економетричне моделювання.

Має біля 25 наукових та науково-методичних публікацій. Автор і співавтор 8 навчальних та навчально-методичних посібників.

chernishovaCтарший лаборант комп’ютерної лабораторії

Освіта: Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування

Спеціальність: «Сільськогосподарські машини»

 

kisla1

Cтарший лаборант  комп’ютерної лабораторії

Освіта: Кіровоградський державний педагогічний інститут імені О. С. Пушкіна 

Спеціальність: «Математика та основи інформатики» 

1997 -  магістратура за спеціальністю «Інформатика»

semenova

Cтарший лаборант комп’ютерної лабораторії

Освіта: Кіровоградський державний педагогічний університету імені Володимира Винниченка

Спеціальність: «Інформатика» 

 

shlapak

Cтарший лаборант комп’ютерної лабораторії

Освіта: Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. В. Винниченка (2009р.).

Спеціальність: «Статистика».

 

andronatiy t

Cтарший лаборант комп’ютерної лабораторії

 

Освіта: Кіровоградський державний педагогічний університету імені Володимира Винниченка

Спеціальність: «Математика та основи економіки»