2.1 Curricula updated with GS

(оновлені навчальні плани з ГС)

Створено освітньо-професійну магістерську програму «Освітні вимірювання. Гендерні студії: науковий аспект» (навчальний план

2.2 Syllabi for courses updated with GS

(оновлені програми навчальних курсів з ГС)

 

Доцентом кафедри інформатики Лупан І.В. модернізовано дисципліну «Вибіркові обстеження у психології, соціології та педагогіці»:

2.3 Syllabi for new courses

(програми нових навчальних курсів)

 

Доцентом кафедри прикладної математики, статистики та економіки Акбаш К.С. розроблено навчальну та робочу програми курсу "Статистичні показники гендерної рівності":

 

Доцентом кафедри прикладної математики, статистики та економіки Пасічник Н.О. розроблено навчальну та робочу програми курсу "Основи гендерних досліджень":

 

Доцентом кафедри прикладної математики, статистики та економіки Яременко Л.І. розроблено навчальну та робочу програми курсу "Кількісні методи у поведінкових науках":