shevchenkoстарший викладач кафедри прикладної математики, статистики та економіки

Наукові інтереси: впровадження сучасних програмних засобів у викладання класичних математичних курсів, зокрема, у математичний аналіз; математичне та економетричне моделювання.

Має біля 20 наукових та науково-методичних публікацій. Автор і співавтор 5 навчальних та навчально-методичних посібників.

Шевченко Н.Г. народилась в м. Кіровоград, закінчила СШ № 30 та в 1980 році фізико-математичний факультет Кіровоградського державного педагогічного інституту ім. О.С. Пушкіна, спеціальність за дипломом: вчитель математики. Працює на фізико-математичному факультеті 1980 року: по 1986 - лаборант кафедри математичного аналізу КДПІ, з вересня 1986 року працювала асистентом кафедри математики Кіровоградського державного педагогічного університету. З моменту створення кафедри прикладної математики працювала спочатку лаборантом, а потім викладачем кафедри, з вересня 2008 року – старший викладач кафедри прикладної математики, статистики та економіки.

Викладає математичний аналіз, дослідження операцій, методи обчислень та економетрію.

Основні публікації:

  1. АвраменкоО.В., Ізюмченко Л.В., Шевченко Н.Г. Вибрані задачі аналітичної геометрії  (Методичні вказівки), ч.1.  Метод. Вказівки. Кіровоград, КДПУ, 1999.
  2. АвраменкоО.В., Шевченко Н.Г. Maple 9 та 1230 інтегралів або Символьні обчислення у математичному аналізі. Частина 1. Навчально-методичний посібник. Кіровоград: Видавництво РА „Антураж А” 2004.- 128 с.
  3. Вдовенко В.В., Сальник І.В., Шевченко Н.Г.Задачі заочної фізико-математичної школи: Навчально-методичний посібник. . Кіровоград, РВВ КДПУімені В.Винниченка, 2008. – 88 с.
  4. АвраменкоО.В.,Гуртовий Ю.В., Шевченко Н.Г. Тестові завдання з математичного аналізу функції однієї змінної.- Кіровоград: ПОЛІМЕД-Сервіс, 2011.- 80 с.