Першим завідувачем кафедри (і єдиним до сьогоднішнього дня) призначено доктора наук Ольгу Авраменко. До першого складу кафедри входили професор Анатолій Плічко, доценти Іван Ганжела, Володимир Євладенко, Людмила Ізюмченко, Людмила Лутченко, Зоя Халецька, а також викладачі Вікторія Корецька та Наталія Шевченко.

2003

Одне із перших засідань кафедри прикладної математики (2003 р.)

2004

Лекція доцента Ізюмченко Л.В. (2004 р.)

Після розформування кафедри соціально-економічних дисциплін до кафедри прикладної математики був приєднаний сектор економіки у такому складі: професор Борис Дратвер, доцент Наталя Пасічник, старший викладач Борис Дігтяр, асистент Наталія Кривенко. З тих пір вважається, що кафедра має три джерела – три кафедри: кафедру математики, кафедру інформатики та кафедру соціально-економічних дисциплін. Зміни, які відбулися за перші три роки у професорсько-викладацькому складі та у якості навчальних курсів кафедри, призвели до того, що з 2006 року вона була реорганізована у кафедру прикладної математики, статистики та економіки.

2005

Кафедра прикладної математики (29 грудня 2005 р.)

2006

Кафедра прикладної математики, статистики та економіки (28 грудня 2006 р.)

2007 1

Учасники конференції «Математика, економіка, інформатика: актуальні проблеми та методика викладання»», організованої кафедрою ПМСЕ (2007 р.)

2007 2

Завідувачка кафедри Ольга Авраменко та професор Борис Дратвер.

Останнє фото з Борисом Леонтійовичем… (2007 р.)

За роки існування кафедри розширювався професорсько-викладацький склад. Істотно зміцнили та збагатили її потенціал Заслужений працівник освіти України, професор Залмен Філер, професор Юрій Волков, досвідчені доценти Юрій Гуртовий, Яна Довгенко, Тетяна Каленникова, а також молодше покоління прикладників - Катерина Акбаш, Олег Макарчук, Володимир Нарадовий та Микола Гаєвський.

2010

Кафедра ПМСЕ (2010 р.)

2015

Кафедра ПМСЕ (2015 р.)

2018 2

Кафедра ПМСЕ (грудень 2018 р.)

З моменту заснування кафедра прикладної математики стала випусковою для популярної спеціальності «Інформатика». У 2004 році за активного сприяння декана факультету Василя Бобочка наш університет отримав ліцензію на підготовку фахівців спеціальності «Статистика», для якої кафедра також стала випусковою. По кафедрі прикладної математики, статистики та економіки читається значна кількість різноманітних дисциплін, серед яких класичні та прикладні математичні курси, а також економічні та фінансові дисципліни. Кафедрою на перше місце ставився високий рівень викладання, надання студентам якісних знань та фахових навичок. Викладачами кафедри щорічно готується та видається у середньому до десяти посібників для студентів, частина з яких рекомендована Міністерством освіти і науки України та Вченою радою університету.

2012 2

Старший викладач Наталія Шевченко; завідувачка кафедри, професор Ольга Авраменко та доцент Ірина Лупан з випускниками 2012 року

2013

Професор Залмен Філер; завідувачка кафедри, професор Ольга Авраменко; ст. викладач Наталія Шевченко; ст. викладач Вікторія Корецька; доцент Яна Довгенко; доцент Людмила Яременко та доцент Ірина Лупан з випускниками 2013 року

2019 1

Група викладачів після останнього дзвоника (2019 р.)

Черговою сходинкою у розвитку кафедри стало відкриття 2008 року аспірантури з двох спеціальностей: математичний аналіз та механіка рідини, газу та плазми, а у 2016 році ліцензування третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти з підготовки докторів філософії спеціальності Прикладна математика. На кафедрі ПМСЕ формується наукова школа, що вивчає комплексні прикладні задачі, зокрема, аналіз стохастичних динамічних систем, вивчення хвильових процесів у неоднорідних рідких середовищах.

2021

Перший захист на звання доктора філософії зі спеціальності 113 Прикладна математика. Захищається Марія Луньова.

Голова ради - Волков Ю.І.; офіційні опоненти -  Лимарченко О.С. та Константінов О.В.; рецензенти - Плічко А.М. та Гуртовий Ю.В.

(2021 р.)

Успішне функціонування аспірантури підтримується високим рівнем забезпечення кафедри комп’ютерною технікою та ліцензованим програмним забезпеченням. Серед наукових установ, з якими кафедра підтримує тісні зв’язки, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Інститут математики НАН України, Інститут гідромеханіки НАН України, Державна льотна академія України та Центральноукраїнський національний технічний університет.

Під керівництвом професора Авраменко групою науковців кафедри виконувались такі держбюджетні проєкти: «Взаємодія внутрішніх та поверхневих слабко нелінійних хвильових пакетів у двошаровій рідині», «Детерміноване та стохастичне моделювання хвильових процесів у шаруватих гідродинамічних системах з неоднорідностями», а також наукова тема «Прикладна математика у дослідженні складних систем з детермінованими та стохастичними процесами».

2019 2

Відкрите заняття провідного виконавця науково-дослідних тем, старшого викладача В.Нарадового для здобуття звання доцента (2019 р.)

Кафедра приділяє увагу підвищенню рівня математичної підготовки школярів у Центральноукраїнському регіоні. Зокрема, у рамках Регіональної програми науково-технічного та інноваційного розвитку Кіровоградської області успішно виконана науково-дослідна робота «Організація інтенсивної математичної підготовки обдарованих школярів Кіровоградщини».

Міжнародна діяльність кафедри представлена проєктною діяльністю у складі великих консорціумів університетів, утворених для виконання спільних завдань у галузі освіти за підтримки Європейського Союзу.

Так, у 2009 році консорціумом українських та закордонних вищих навчальних закладів з Швеції, Німеччини та Італії виграно грант на виконання проєкту Tempus «Освітні вимірювання, адаптовані до стандартів ЄС», який мав на меті здійснення внеску в реформу вищої освіти в Україні шляхом запровадження підготовки фахівців з освітніх вимірювань, а також широка популяризація ідеї, суті та методів освітніх вимірювань в українському суспільстві. Наш університет в проєкті був представлений фахівцями саме кафедри прикладної математики, статистики та економіки. У результаті виконання проєкту 2010 року кафедрою була започаткована підготовка магістрів спеціальності Освітні вимірювання.

2009

Перше організаційна нарада координаторів проєкта Tempus «Освітні вимірювання, адаптовані до стандартів ЄС» (Київ, 2009 р.)

2011

Ключові лектори семінару молодих дослідників за проєктом Tempus «Освітні вимірювання, адаптовані до стандартів ЄС» (Кропивницький, 2011 р.)

2012 1

Учасники ІV Міжнародної школи з освітніх вимірювань за проєктом Tempus «Освітні вимірювання, адаптовані до стандартів ЄС»  (Форос, 2012 р.)

Наступний грант на виконання проєкту GeSt «Гендерні студії: крок до демократії та миру у сусідніх до ЄС країнах з різними традиціями» за програмою ERASMUS+ був виграний консорціумом виконавців у 2015 році. І знову в числі учасників – викладачі кафедри прикладної математики, статистики та економіки. Головною метою цього проєкту було вдосконалення магістерських програм у галузі соціальних та поведінкових наук шляхом впровадження спеціалізації «Гендерні студії» в Марокко, Тунісі та Україні на основі кращих навчальних програм трьох країн ЄС (Литви, Угорщини та Греції) для підвищення рівня розуміння гендерних проблем у суспільстві із застосуванням сучасних статистичних методів та європейських методик.

2016

Учасники ІІ Міжнародної школи з гендерних студій за проєктом GeSt за програмою ERASMUS+  (Туніс, Сусс, 2016 р.)

2017 1

Тренінг для стажистів з гендерних студій за проєктом GeSt (Литва, Каунас, 2017 р.)

2017 2

Група стажистів ІІІ Міжнародної школи з гендерних студій за проєктом GeSt (Туніс, Мануба, 2017 р.)

2018 1

Українська команда стажистів з гендерних студій за проєктом GeSt (Греція, Салоніки, 2018 р.)

Від самого початку створення кафедри на ній була створена атмосфера дружньої співпраці й творчості, що дало можливість відчути кожному її члену комфорт й справжній родинний затишок.

2019 3

Кафедра ПМСЕ зустрічає Новий 2020 рік разом з фізико-математичним факультетом. Ніхто із нас не здогадується, що рік 2020 готує пандемію, карантин, маски та дистанційне навчання….

Кафедра є потужною командою однодумців, кожен з яких виграє особливу та виключну роль у її злагодженій роботі. З’являються нові сучасні напрями наукових досліджень, пов’язані з глобалізацією науки у цілому та розвитком спеціальних математико-статистичних методів зокрема. Так, у 2020 році професор Наталя Пасічник та доцент Катерина Акбаш разом з деканом фізико-математичного факультету, професором Ренатом Ріжняком стали ініціаторами створення Міждисциплінарного наукового центру прикладних досліджень ЦДПУ ім. В.Винниченка.

2020

Перше відкрите засідання Міждисциплінарного наукового центру прикладних досліджень (2020 р.)

На даний час у штаті кафедри три доктори наук, професори (Ольга Авраменко, Наталя Пасічник та Анатолій Плічко), всі інші викладачі мають ступінь кандидата наук та звання доцента. На кафедрі ПМСЕ сформовані групи забезпечення освітніх програм «Статистика (Фінансова, страхова та комп’ютерна статистика)» та «Статистика (Інтелектуальний аналіз даних та цифрова економіка)» бакалаврського та магістерського рівня, «Освітні вимірювання. Гендерні студії: науковий аспект» магістерського рівня, а також «Прикладна математика» рівня доктора філософії.

Ще не всі вершини у галузі освітянської та наукової діяльності досягнуті. Є ще задачі, які потрібно розв’язати. Тільки спільними зусиллями, тільки об’єднавшись у єдину Команду можна подолати всі перепони та досягти поставленої Мети!