10 червня 2022 року викладачки кафедри теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності ЦДПУ імені В. Винниченка Оксана Віталіївна Абрамова, Ольга Василівна Пуляк та Тетяна Володимирівна Куценко взяли участь у роботі ІІ  Науково-практичного вебінару «АКАДЕМІЧНА  ДОБРОЧЕСНІСТЬ У НАУКОВО-ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ: ПРАВОВІ, ТЕХНОЛОГІЧНІ, МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ  АСПЕКТИ» за програмою Весняно-літньої школи з академічної доброчесності на підтримку акції «Переможні обрії освіти» та відкритого освітнього марафону «Навчання і розвиток в умовах війни. Разом до перемоги!».

Організаторами заходу виступили Національна академія педагогічних наук України; Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти»; Навчально-науковий інститут менеджменту та психології; Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»; Громадська спілка «Всеукраїнська академія інноваційного розвитку освіти» CLARIVATE.

З вітальним словом до учасників вебінару звернулися Микола Олексійович Кириченко, ректор ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, член-кореспондент Академії наук вищої освіти України, доктор філософії, професор кафедри філософії і освіти дорослих та Олег Михайлович Спірін, проректор з наукової роботи та цифровізації ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента НАПН України.

Спікерами вебінару були:

1. Микола Олексійович Кириченко, ректор ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, член-кореспондент Академії наук вищої освіти України, доктор філософії, професор кафедри філософії і освіти дорослих. Тема доповіді: «Нормативно-правові засади академічної доброчесності у сучасному науково-освітньому просторі».

2. Ірина Олександрівна Тихонкова, Customer Success Architect Clarivate, старший науковий співробітник відділу сигнальних систем клітини Інституту молекулярної біології і генетики НАН України, кандидат біологічних наук. Тема доповіді: «Можливості ресурсів  Clarivate для запобігання  недоброчесних  практик».

3. Юлія Миколаївна Главчева, PhD, Комп'ютерні науки, директор науково-технічної бібліотеки Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Тема доповіді: «Академічна доброчесність: клієнт-орієнтований підхід».

4. Ірина Леонідівна Сіданіч, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України. Тема доповіді: «Морально-етичні  аспекти академічної доброчесності особистості в умовах сучасних викликів».

5. Олена Анатоліївна Острянська, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент відділу наукової роботи Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» НАПН України. Тема доповіді: «Освітній проєкт "Академічна доброчесність у науковому та освітньому просторі: духовність, якість, сталий розвиток"».

Учасники вебінару спілкувалися зі спікерами, ставили їм питання та отримували компетентні відповіді. Дякуємо організаторам та учасникам вебінару за надану можливість долучитися до обговорення проблем розбудови системи академічної длюрочесності.

 123

Інформацію підготували О. В. Пуляк, О. В. Абрамова, Т. В. Куценко.