28–30 вересня на базі математичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет» в онлайн форматі проходив другий міжнародний симпозіум «Обчислювальний інтелект» IntSol 2021. 

Симпозіум є міжнародним зібранням науковців, викладачів, аспірантів та представників промисловості, яке проводиться з метою вивчення передового досвіду розробки, впровадження та поширення інформаційних технологій у сфері інтелектуальних обчислень та прийняття рішень. На симпозіумі було представлено широке коло питань: нейронні мережі, нечіткі моделі та системи, гібридні технології, застосування обчислювального інтелекту, інтелектуальні інформаційні технології тощо. Це забезпечило міждисциплінарність і кроскультурність представлених досліджень.

Центральноукраїнський державний педагогічний університет на симпозіумі представляли доцентка кафедри математики, статистики та інформаційних технологій О. В. Присяжнюк та старша викладачка кафедри практичної психології О. М. Близнюкова, які виступили з доповіддю  “Application of Fuzzy Approacch in Modelling of Psychodiagnostic Decision Support Systems for One Class of Tasks”. Дослідження має міждисциплінарний характер і висвітлює проблеми, пов’язані із застосуванням нечіткого підходу для розробки систем підтримки психодіагностичних рішень (СПППР). Застосування подібних СПППР на основі використання нечітких моделей дозволить психологу отримати комп’ютерний інструментарій  для вирішення завдань психологічної експресдіагностики, які є основою превентивної роботи.

presentзум конференция1