23 червня 2021 року в онлайн-режимі відбулося засідання наукової школи професора Олександра Миколайовича Коберника на тему: «Проєктна технологія в інноваційному освітньому просторі: вітчизняний та зарубіжний досвід», участь у якому взяла доцент кафедри теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності Л. О. Чистякова. Цьогоріч наукова школа професора Коберника О.М. відзначає 20-літній ювілей.

001

Олександр Миколайович Коберник − доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, відомий вітчизняний дослідник проєктної технології, голова науково-методичної комісії МОН України з питань виховання учнівської молоді, голова Всеукраїнської асоціації наукових і практичних працівників технологічної освіти, член 6 редколегій журналів та збірників наукових праць, серед яких журнали: «Трудова підготовка в рідній школі», «The Advanced Science» (США), «Балканско научно обозрение» «Хуманитарни Балкански изследвания», «Научен вектор на Балканите» (Болгарія), «Вестник Гродненского образования» (Республика Белорусь); голова спеціалізованої вченої ради Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, член спеціалізованої вченої ради Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, переможець Міжнародного конкурсу педагогів; автор багатьох підручників та посібників для закладів загальної середньої та вищої освіти.

Наукова школа була заснована О.М. Коберником на початку ХХІ століття. Він один із перших у вітчизняному освітньому просторі обґрунтував теорію та методику педагогічного проєктування, розробив проєктно-технологічну систему трудового навчання, які нині широко впроваджуються у закладах освіти.

002

На даний час членами наукової школи О.М. Коберника є понад 40 осіб. Із них: 8 докторів наук, 32 кандидати наук. Це науково-педагогічні працівники з Полтавського, Глухівського, Переяслав-Хмельницького, Кіровоградського, Хмельницького університетів, які захистили докторські і кандидатські дисертації під керівництвом О. Коберника і продовжують наукову співпрацю.

Саме під керівництвом О. Коберника у 2011 році доцент нашого факультету Л. Чистякова захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.04 теорія і методика професійної освіти на тему: «Підготовка майбутніх учителів технологій до позаурочної діяльності учнів», а на ювілейному засіданні виступила з доповіддю «Підготовка майбутніх учителів трудового навчання та технологій до проєктної діяльності учнів». Адже сьогодні проєктно-технологічна діяльність є основною формою освітнього процесу на уроках трудового навчання та технологій, формує ключові та предметні компетентності учнів, орієнтований на результат- завершений проект, що має свою цінність в предметному світі.

003

Обговорення важливих питань впровадження та удосконалення теоретичних та методичних аспектів впровадження в освітній процес проєктно-технологічної діяльності – важлива складова співпраці між науковцями різних навчальних закладів.

Зичимо успіхів науковій школі професора О. Коберника, нових звершень та відкриттів!

Інформація про професора О. Коберника взята із сайту УДПУ ім. П. Тичини