Студенти фізико-математичного факультету групи ТН 19Б-С спеціальності Середня освіта (Трудове навчання та технології) 19 червня 2021р. завершили складання державного кваліфікаційного екзамену з циклу дисциплін професійної підготовки.

01

Студенти прозвітували про вивчення дисциплін – нарисної геометрії і креслення, основ проектування і моделювання, основ техніки і технологій, машинознавства, основ виробництва, науково-технічної творчості, теорії і методики технологічної освіти, методики навчання креслення, теорії та методики профорієнтаційної роботи, теорії та методики вивчення технологій в старшій школі, методики викладання загально-технічних і спеціальних дисциплін у ПТНЗ, методики викладання загально-технічних дисциплін і методик навчання технологій у ВНЗ – протягом чотирьох років навчання. Здобуті в ході навчання знання та практичні вміння дають змогу працювати на посадах: вчитель загальноосвітніх навчальних закладів (трудове навчання, технології (технічна праця) та креслення; викладач загально-технічних і спеціальних дисциплін у професійно-технічному навчальному закладі; викладач (асистент) загально-технічних дисциплін і методик навчання технологій вищого навчального закладу; лаборант.

02

Екзамен пройшов успішно. Атестаційна комісія присвоїла випускникам кваліфікацію Бакалавр освіти. Вчитель трудового навчання та креслення закладу загальної середньої освіти.

03

Кафедра теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності вітає своїх випускників з успішним складанням атестації.

0405