На фізико-математичному факультеті ЦДПУ ім. В. Винниченка успішно пройшла державна атестація випускників-бакалаврів спеціальності 014.08 Середня освіта (Фізика) заочної форми навчання.

Комісією було розроблено процедуру дій з використанням електронних ресурсів Google Meet, Viber, електронної пошти й узгоджено її із здобувачами.

Розпочалась атестація зі складання комплексного іспиту з першого фаху. 2 червня 2021 року випускники демонстрували знання й вміння розв’язувати задачі із загальної і теоретичної фізики.

001        

4 червня 2021 року студенти складали практичну частину іспиту (педагогіка, психологія і методика навчання фізики).

002

Належний професійної сформованості було підтверджено і на другому екзамені (14 червня 2021 року) за спеціальністю 014 Середня освіта (Математика). На ньому студенти демонстрували знання з математичного аналізу, алгебри, геометрії, методики навчання математики.

003004

За результатами складання атестації Державна екзаменаційна комісія зробила висновок, що випускники продемонстрували належний рівень знань, сформованості фахових компетентностей, розуміння механізмів організації навчального процесу і ухвалила присвоїти їм кваліфікацію «Бакалавр освіти. Вчитель фізики та математики закладу загальної середньої освіти».

Наразі триває атестація студентів-фізиків денної форми навчання.

Підготував доцент кафедри фізики та методики її викладання О.В. Волчанський