До тижня фізико-математичного факультету студенти четвертого курсу спеціальності 014.04 Середня освіта (Математика), групи МІЕ17Б під керівництвом професорки Наталі Пасічник презентували розроблені індивідуальні інформаційні проєкти з фінансово-економічної проблематики. Вибір саме цього напряму зумовлений пріоритетністю формування знань про фінанси у повсякденному житті кожної людини, родини, місцевої громади, українського суспільства та актуальністю розвитку ключових підприємницьких та фінансових компетентностей. Для майбутніх вчителів математики, інформатики та економіки це також була практика проведення досліджень з назрілих фінансово-економічних питань і презентація результатів своїх теоретико-прикладних розвідок.

001

Студентські проєкти охоплювали широке коло питань. Ю.Вербіцька проаналізувала різноманітні джерела надходжень сімейного бюджету (від поточної діяльності, активів, соціальні та ін.), визначивши особливості цих надходжень у родині середнього українця. К. Буц у своєму проєкті деталізувала значення доходів від поточної діяльності в структурі доходів сім’ї, визначивши особливості найманої праці, фріланса та підприємницької діяльності.

002003

М. Величко показала взаємозв’язок фінансових цілей, фінансового плану й фінансових рішень із наведенням прикладу аналізу поточних активів і пасивів сім’ї.

004

Інтерес аудиторії викликали проєкти А. Дядик та О. Коваленко щодо аналізу банківських послуг і здійснення платежів з використанням сучасних платіжних систем.

005

Розробки Є. Колосюк, А. Назарової, В. Осіпової та А. Поповкіної деталізували окремі проблеми заощаджень, інвестицій, запозичень і кредитування. У цих проектах були представлені не лише теоретичні узагальнення, а й цікаві практичні поради щодо депозитів, джерел запозичень, обчислення загальних витрат за споживчим кредитом та методів виплат кредитів, вибору кредитної пропозиції тощо.

006007

Деталізовану інформацію щодо особистого страхування, страхування відповідальності та майна представила у своєму дослідженні О. Чудна.

008

Результати демонстрації індивідуальних інформаційних проектів засвідчили високий рівень формування дослідницьких умінь майбутніх вчителів економіки, їхню креативність, а також здатності якісно презентувати результати своєї роботи.

009