7 вересня 2020 року згідно навчального плану розпочалася педагогічна практика у магістрів-математиків другого року навчання.

На вимогу сьогоднішнього стану дотримання карантинних заходів в Україні впроваджено дистанційне проходження практики студентами-випускниками.

У період дистанційного проходження практики студенти виконуватимуть завдання відповідно до функцій вчителів математики, інформатики та економіки.

Дистанційна форма проведення практики передбачає зміни у змісті та структурі завдань, які студенти мають виконати.

Зокрема, студенти отримали завдання здійснити:

 • 1) аналіз сайту закладу освіти, за яким закріплений студент (вивчити меню сайту, напрямки методичної роботи закладу освіти, діяльність методоб’єднань, розробки для дистанційної освіти, блоги вчителів закладу освіти); складення рекомендацій по удосконаленню сайту закладу освіти;
 • 2) аналіз програм з математики, інформатики та економіки (з варіантом здійснення порівняльної характеристики рівнів стандарту та профільного);
 • 3) логіко-дидактичний аналіз теми та складання календарно-тематичного плану на період практики;
 • 4) аналіз підручників та визначення найкращого підручника (на погляд студента) з аргументацією свого вибору;
 • 5) аналіз відеоуроків;
 • 6) розробку конспектів уроків різних типів;
 • 7) розробку сценаріїв позакласних заходів з математики, інформатики та економіки;
 • 8) підготовку наочності, роздаткового матеріалу, презентацій для використання їх на уроках та в позаурочний час;
 • 9) розробку критеріїв оцінювання досягнень учнів з математики, інформатики та економіки.

Дистанційне проходження практики реалізується через сукупність наступних заходів: засоби надання методичного матеріалу студенту; засоби контролю успішності студента; засоби консультацій студентів з викладачами; засоби інтерактивної співпраці викладача і студента; можливість швидкого доповнення курсу новою інформацією, коригування помилок.

001

Сучасні інформаційні технології дають змогу підвищити та вдосконалити ефективність освітнього процесу під час дистанційної форми проведення практики.

Найкращими у плані ефективності та за простотою підключення є такі програми як Moodle, Google Classroom і Microsoft Teams. Ці програми допомагають планувати навчальний процес, створювати курси та паралельно спілкуватися з кількома студентами. Також прийдуть на допомогу такі комунікаційні платформи як Zoom, Hangouts, Skype. Це спрощує передачу завдань та допомагає підтримувати зв’язок зі студентами, а студентам допоможе підтримати зв’язок з керівником практики та методистами відповідних кафедр.

За підсумками дистанційного проходження практики, студенти повинні виконати всі завдання, оформити та дистанційно в електронному вигляді здати звітну документацію з проходження практики.

Зокрема, звітна документація має містити:

 • 1) аналіз сайту закладу освіти, за яким закріплений студент (вивчити меню сайту, напрямки методичної роботи закладу освіти, діяльність методоб’єднання з фаху, розробки для дистанційної освіти, блоги вчителів з фаху закладу освіти) та перелік рекомендацій по удосконаленню сайту закладу освіти;
 • 2) порівняльну характеристику програм рівнів стандарту та профільного за вибраними підручниками;
 • 3) логіко-дидактичний аналіз теми та складання календарно-тематичного плану на період практики за вибраними підручниками;
 • 4) аналіз одного з відеоуроків;
 • 5) конспекти уроків різних типів:
 • уроку математики – узагальнення та систематизації знань, умінь та навичок учнів;
 • інтегрованого уроку математики та інформатики;
 • інтегрованого уроку математики та економіки;
 • інтегрованого уроку математики, інформатики та економіки;
 • 6) конспект фрагменту уроку, де може бути використана презентація, яка підготовлена студентом;
 • 7) презентацію позакласного заходу з описом критеріїв оцінювання досягнень учнів згідно змісту даного позакласного заходу;
 • 8) письмовий звіт про проходження практики, який містить результати практики з усіх предметів – математики, інформатики та економіки;
 • 9) щоденник практики.

Бажаємо нашим студентам-випускникам успішного проходження педагогічної практики та набуття досвіду у дистанційній формі організації освітнього процесу на вимогу часу!