Стрімкий розвиток інформаційних технологій сприяє модернізації сучасної системи освіти, що знайшло відображення в оновленій концепції навчальної практики для магістрів. Уніфіковані для усіх магістерських спеціальностей матеріали та завдання до практики були запропоновані викладачем кафедри інформатики та інформаційних технологій Матяш В.В. та розміщені в загальному доступі на вікі-ресурсі.

001

Навчальна практика успішно пройшла з 3 по 7 червня на усіх магістерських спеціальностях. В рамках практики кожен із магістрів дібрав та опублікував пакет матеріалів із фахової теми, підібраної для учнів 10-11 класів. У процесі підготовки матеріалів було задіяні сучасні засоби дистанційного навчання: ресурси Google (Google-клас, Google -форми, інфографіка, ментальні карти, блоги т.і.). Також усі студенти пройшли гугл-опит на предмет очікувань від навчальної практики, з систематизованими результатами якого ми вас ознайомимо пізніше.

002

Хочеться відмітити загальну доброзичливу і творчу атмосферу, що панувала на практиці, яку відмітили усі викладачі кафедри!