1 листопада 2018 року на фізико-математичному факультеті Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка пройшло чергове засідання Спеціалізованої вченої ради Д 23.053.04, на якому відбулись захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.

010203                            

 Сіпій Володимир Володимирович представив дисертаційне дослідження на тему «Формування в учнів основної школи політехнічного складника предметної компетентності з фізики» (науковий керівник: кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України Засєкіна Тетяна Миколаївна). Офіційними опонентами виступали доктор педагогічних наук, професор завідувач кафедри теорії та методики навчання фізики і астрономії Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова Сиротюк Володимир Дмитрович та кандидат педагогічних наук, методист науково-методичної лабораторії природничо-математичних дисциплін Комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» Дробін Андрій Анатолійович.

04

Бенедисюк Марія Миколаївна представила дисертаційне дослідження на тему «СИСТЕМА ЗАВДАНЬ МІЖПРЕДМЕТНОГО ЗМІСТУ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ З ФІЗИКИ В УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ»   (науковий керівник: кандидат педагогічних наук, професор кафедри теорії та методики навчання фізики і астрономії Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова Баштовий Володимир Іванович). Офіційними опонентами виступали доктор педагогічних наук, доцент кафедри фізики і методики навчання фізики , астрономії Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського Сільвейстр Анатолій Миколайович та  кандидат педагогічних наук , доцент, старший викладач кафедри медико-біологічної фізики та інформатики Державного закладу «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України» Стадніченко Світлана Миколаївна.

05

На підставі прилюдних захистів та результатів таємного голосування Спеціалізована вчена рада прийняла рішення, що представлені дисертації відповідають вимогам «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника», і присудила Сіпію Володимиру Володимировичу та Бенедисюк Марії Миколаївні наукові ступені кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика).

06070809010

Весь колектив фізико-математичного факультету щиро вітає Сіпія Володимира Володимировича та Бенедисюк Марію Миколаївну, а також їх наукових керівників Засєкіну Тетяну Миколаївну і Баштового Володимира Івановича з вдалим захистом кандидатських дисертацій та бажає подальших творчих успіхів та кар’єрного зростання.

Підготував доцент кафедри фізики та методики її викладання О.В.Волчанський