На фізико-математичному факультеті по випусковій кафедрі теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності вперше відбувся захист кваліфікаційних робіт за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти студентів ІV курсу, групи ТО14Б-З напряму підготовки: 6.010103 Технологічна освіта заочної форми навчання.

23

Відповідно до тематики кваліфікаційних робіт студенти виготовили проекти, які склали цікаву виставку. Всі випускники успішно захистили свої роботи. Комісія відзначила високий рівень кваліфікаційної роботи студентки Кудревич Ірини, яка показала на виставці досягнення апробованої програми гуртка з технології клаптикового шиття. Побажаємо всім нашим випускникам здійснення творчих задумів і успішного працевлаштування.

456